Trzy razy więcej

Liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w Wielkiej Brytanii potroi się w 2002 roku - prognozuje Jupiter Media Metrix.

Według szacunków firmy badawczej Jupiter Media Metrix, największy wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego Internetu w Europie będzie miał miejsce w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczba szerokopasmowych uzytkowników w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku ma według tych prognoz wzrosnąć do 623 tys. W 2003 roku będzie ich, według JMM – 1,2 mln.

Nadal jednak europejskimi krajami o największym udziale szerokopasmowego dostępu w gospodarstwach domowych pozostaną Belgia i Szwecja. Całkowity udział szerokopasmowego Internetu w Europie, według JMM, nie przekroczy jednak do 2006 roku 15%.