Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trzech po GSM, pięciu po UMTS

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty opublikował oficjalną listę oferentów w przetargach GSM i UMTS. Trzech operatorów ubiega się o pasmo GSM, pięciu o UMTS.

Wniosek o rezerwację częstotliwości GSM 1800 złożyły Polkomtel, Netia Mobile oraz PTK Centertel. W przetargu na rezerwację częstotliwości UMTS oferty złożyły Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, Netia Mobile, Qiana Investments oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel.

-Obecnie komisje przetargowe rozpoczęły prace nad oceną złożonych ofert, Wyniki przetargów zostaną ogłoszone do 9 maja 2005 r. - poinformował Jacek Strzałkowski, rzecznik URTiP-u.

Komentuje Magda Borowik, analityk rynku telekomunikacyjnego IDC Central Europe

Dotychczasowi oligopoliści 'nie zawiedli'. Netia z Novatorem, inwestującym w Czechach i Bułgarii, dogadała się z tele2 (można tu przywołać analogiczną sytuację z rynku chorwackiego, gdzie w ubiegłym roku w podobnym przetargu zwyciężyło konsorcjum złożone z tele2 i dziewięciu lokalnych firm telekomunikacyjnych). Tajemnicza Qiana Investments wydaje się być tworem dedykowanym wyłącznie temu przetargowi - z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że stoi za nią dalekowschodni inwestor, prawdopodobnie Hutchison. Co prawda inwestuje on zazwyczaj w rynki dojrzałe, a polski taki przecież nie jest, lecz charakteryzuje się on innymi istotnymi cechami: jest geograficznie duży a penetracja mobilna jest wciąż niska. Faza wzrostu największego środkowo-europejskiego rynku może być zatem nie lada gratką. Brak zgłoszenia akcesu przez wielkich graczy nie zaskakuje. Vodafone wspólnie z TDC zaangażowani są w Polkomtel, Deutsche Telekom w PTC, a Orange w PTK Centertel.