Trzech po GSM, pięciu po UMTS

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty opublikował oficjalną listę oferentów w przetargach GSM i UMTS. Trzech operatorów ubiega się o pasmo GSM, pięciu o UMTS.

Wniosek o rezerwację częstotliwości GSM 1800 złożyły Polkomtel, Netia Mobile oraz PTK Centertel. W przetargu na rezerwację częstotliwości UMTS oferty złożyły Polska Telefonia Cyfrowa, Polkomtel, Netia Mobile, Qiana Investments oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel.

-Obecnie komisje przetargowe rozpoczęły prace nad oceną złożonych ofert, Wyniki przetargów zostaną ogłoszone do 9 maja 2005 r. - poinformował Jacek Strzałkowski, rzecznik URTiP-u.

Komentuje Magda Borowik, analityk rynku telekomunikacyjnego IDC Central Europe

Dotychczasowi oligopoliści 'nie zawiedli'. Netia z Novatorem, inwestującym w Czechach i Bułgarii, dogadała się z tele2 (można tu przywołać analogiczną sytuację z rynku chorwackiego, gdzie w ubiegłym roku w podobnym przetargu zwyciężyło konsorcjum złożone z tele2 i dziewięciu lokalnych firm telekomunikacyjnych). Tajemnicza Qiana Investments wydaje się być tworem dedykowanym wyłącznie temu przetargowi - z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że stoi za nią dalekowschodni inwestor, prawdopodobnie Hutchison. Co prawda inwestuje on zazwyczaj w rynki dojrzałe, a polski taki przecież nie jest, lecz charakteryzuje się on innymi istotnymi cechami: jest geograficznie duży a penetracja mobilna jest wciąż niska. Faza wzrostu największego środkowo-europejskiego rynku może być zatem nie lada gratką. Brak zgłoszenia akcesu przez wielkich graczy nie zaskakuje. Vodafone wspólnie z TDC zaangażowani są w Polkomtel, Deutsche Telekom w PTC, a Orange w PTK Centertel.