Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trojan i dialer w jednym

Symantec ostrzega przed nowym koniem trojańskim, którzy może spowodować sporo zamieszania w zainfekowanym komputerze. Po zarażeniu maszyny, Trojan.Admincash obniża poziom zabezpieczeń systemu, a także instaluje w nim dialery i spyware.

Trojan.Admincash infekuje systemy z rodziny Windows (NT i późniejsze). Po uruchomieniu pliku zawierającego trojana kopiuje się on na dysk (tworzy plik o przypadkowej nazwie) i dodaje do Rejestru wpis, dzięki któremu plik ten będzie uruchamiany przy każdym starcie systemu. Modyfikacje wprowadzone przez Trojan.Admincash do Rejestru powodują również obniżenie poziomu zabezpieczeń w systemie.

Kolejnym etapem działania trojana jest zainfekowanie pliku Explorer.exe oraz połączenie się z serwerem admin2cash.biz i pobranie z niego kilku lub nawet kilkunastu plików - będą to programy spyware i dialery, które Trojan.Admincash spróbuje natychmiast zainstalować.

Aby usunąć trojana, należy sprawdzić system przy pomocy programu antywirusowego i skasować wszystkie wykryte przez aplikację kopie Trojan.Admincash.