Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Transmeta: większa strata

Producent chipów powiększył w czwartym kwartale ub. roku stratę w związku z problemami jakie napotyka produkcja procesorów Crusoe.

Strata Transmety w IV kwartale ub. roku wyniosła 49,7 mln USD, co odpoiwada 38 centom na akcje. W tym samym okresie w roku 2000 strata wyniosła 26,2 mln USD, czyli 30 centów na akcję. Po odliczeniu odpisów na cele specjalne, strata Transmety wynosi 23 mln USD, czyli 18 centów na akcję, zgodnie z prognozami wyników pro forma. W roku finansowym 2001 strata firmy wyniosła łącznie 171,3 mln USD, czyli 1,33 USD na akcję (rok wcześniej odpowiednio 97,7 mln USD i 2,18 USD).

Firma odnotowała 1,5 mln USD przychodów. Transmeta poinformowała, że do spadku przychodów przyczyniły się kłopoty z produkcją, w związku z czym nie mogła sprostać zamówieniom. W bieżącym kwartale firma spodziewa się osiągnąc przychody na poziomie 3,5 – 4 mln USD.