Transmeta: większa strata

Producent chipów powiększył w czwartym kwartale ub. roku stratę w związku z problemami jakie napotyka produkcja procesorów Crusoe.

Strata Transmety w IV kwartale ub. roku wyniosła 49,7 mln USD, co odpoiwada 38 centom na akcje. W tym samym okresie w roku 2000 strata wyniosła 26,2 mln USD, czyli 30 centów na akcję. Po odliczeniu odpisów na cele specjalne, strata Transmety wynosi 23 mln USD, czyli 18 centów na akcję, zgodnie z prognozami wyników pro forma. W roku finansowym 2001 strata firmy wyniosła łącznie 171,3 mln USD, czyli 1,33 USD na akcję (rok wcześniej odpowiednio 97,7 mln USD i 2,18 USD).

Firma odnotowała 1,5 mln USD przychodów. Transmeta poinformowała, że do spadku przychodów przyczyniły się kłopoty z produkcją, w związku z czym nie mogła sprostać zamówieniom. W bieżącym kwartale firma spodziewa się osiągnąc przychody na poziomie 3,5 – 4 mln USD.