Totalizator Sportowy on-line

Na bazie autorskiego oprogramowania teleinformatycznej spółki ATM S.A. Totalizator Sportowy uruchomił dystrybucję nagrań "na żywo" wyświetlanych w 80 kolekturach Totalizatora Sportowego oraz na stronach www.torsluzewiec.pl i www.lotto.pl

Wdrożona przez ATM S.A. na bazie autorskiej platformy ATM InternetTV i ATM Screens usługa umożliwia klientom Totalizatora Sportowego oglądanie relacji "na żywo" z gonitw odbywających się na torze wyścigów konnych Służewiec. Dystrybuowane w wysokiej jakości treści LIVE są obecnie wyświetlane w osiemdziesięciu punktach sprzedaży Totalizatora Sportowego oraz na stronach internetowych www.torsluzewiec.pl i www.lotto.pl.

W drugim etapie współpracy ATM S.A. uruchomi transmisję "na żywo" z losowań gry liczbowej Multi Multi, którą będzie moŜna oglądać w internecie na stronie www.lotto.pl. Ponadto wszyscy uŜytkownicy serwisu internetowego Totalizatora Sportowego będą mieli dostęp do archiwalnych materiałów video z losowań

Multi Lotka.

Podpisana pomiędzy ATM S.A. i Totalizatorem Sportowym umowa dotyczy sprzedaŜy licencji, wdrożenia, integracji oraz wsparcia technicznego rozwiązania przez okres jednego roku.