Tęsknoty wakacyjnych Internautów

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Global eMarketing, Polacy podczas wakacyjnych wyjazdów za granicę korzystają z Internetu, aby odwiedzać polskie strony. Wskazuje na to odsetek użytkowników łączących się z krajów atrakcyjnych turystycznie dla Polaków w wybranych tygodniach kwietnia i lipca br. Założyć można, że połączeń tych dokonywali Polacy podczas pobytu za granicą.

Odsetek zagranicznych użytkowników na polskich witrynach wzrósł w tygodniu wakacyjnym. W dniach 1-7 kwietnia wynosił 13%, natomiast w okresie 22-28 lipca – 18%.

Znacznie zwiększyła się liczba użytkowników z krajów najczęściej odwiedzanych przez Polaków. Odsetek Internautów z Hiszpanii goszczących na polskich witrynach wzrósł z 0,29% do 0,46%, z Turcji – z 0,07% do 0,11%, z Włoch – z 0,25% do 0,44%. Ponad dwukrotnie wzrósł odsetek użytkowników łączących się z Chorwacji (0,02% - 0,05%), z Egiptu dwukrotnie (0,02% - 0,04%), a z Grecji o ok. 1/3 (0,05% - 0,07%). Niezmienny niemal pozostał w dwóch badanych tygodniach udział Internautów z Cypru (0,01%).

Także w państwach sąsiadujących z Polską, do których najczęściej jeździmy na własną rękę, większa liczba Internautów dokonywała połączeń w okresie wakacyjnym. Odsetek osób łączących się z Czech i Słowacji wzrósł o ok. 1/3: w pierwszym tygodniu kwietnia Internautów z Czech na polskich witrynach było 0,13%, a w tygodniu wakacyjnym – 0,19%; Internautów ze Słowacji odpowiednio: 0,04% - 0,06%.

Nieco wzrost odwiedzin odnotowano z innego kraju będącego celem indywidualnych wyjazdów - Węgier (0,05% - 0,08%).

Do analizy posłużyły statystyki odwiedzin ok. 4000 polskich witryn monitorowanych przez system GeMius.