Telmax dopuszczony do obrotu

KPWiG dopuściła wczoraj akcje bydgoskiej firmy Telmax do publicznego obrotu. Planowana emisja ma charakter emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Wejście Telmax na GPW jest związane z emisją obligacji zamiennych, która miała miejsce na przełomie 2000 i 2001 roku i była wynikiem pozyskania inwestorów finansowych. Spółka wyemitowała 784 obligacje o wartości 10 tys. zł każda. Zostały one objęte m.in. przez OFE WINTERTHUR, TU WARTA VITA, fundusze inwestycyjne PKO/Credit Suisse. Środki z emisji przeznaczone zostały na realizację planu stworzenia centrum danych, dla rozwoju usług outsourcingowych. Warunkiem zamiany obligacji na akcje ze strony obligatariuszy jest wprowadzenie spółki do obrotu publicznego i giełdowego.

Telmax istnieje od 1991 roku i specjalizuje się w kompleksowej komputeryzacji średnich i dużych przedsiębiorstw z sektorów elektroenergetycznego i usług komunalnych oraz telekomunikacyjnego i produkcyjnego. Od kwietnia 2000 firma działa jako spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 1,06 mln zł. Telmax zajmuje się integracją systemową, w tym dostawą i instalacją sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową oraz integracją aplikacyjną polegającą na instalacji i wdrożeniu oprogramowania własnej produkcji oraz innych producentów. Telmax tworzy oprogramowanie oparte na platformach Unix, Windows NT, Windows 2000 oraz systemach obsługi baz danych MS-SQL, Oracle, Informix i DB2.