Telia dla Plus GSM

Abonenci sieci Plus GSM mogą korzystać z dostępu do Internetu lub usług WAP za pomocą pakietowej transmisji danych (GPRS) poza granicami Polski. Jest to możliwe dzięki usłudze którą dostarcza Telia International Carrier.

Transmisja danych pomiędzy operatorami GSM w różnych krajach wymaga innych technologii niż te wykorzystywane przy połączeniach głosowych lub wiadomościach tekstowych SMS. Zastosowane rozwiązanie powoduje, że operatorzy komórkowi nie muszą już konfigurować odrębnych połączeń do każdego ze swoich zagranicznych partnerów roamingowych. Udostępniona usługa umożliwia wymianę ruchu GPRS pomiędzy operatorami GSM na świecie poprzez jedno połączenie z globalną siecią TeliaNet.

Obecnie usługa dostępna jest w sieci Vodafone w Wielkiej Brytanii oraz Telia w Szwecji. W najbliższym czasie będzie udostępniana także w innych europejskich krajach.