Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telekonferencja sposobem na kryzys

Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, najbliższe lata będą tymi, które w końcu przyniosą popularność telekonferencjom. Aktualna sytuacja zmusza bowiem wiele firm do szukania oszczędności, czego efektem może być ograniczenie wydatków na podróżne służbowe.

Do tej pory wideokonferencje nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, m.in. z powodu dobrej sytuacji ekonomicznej. Jednak firma analityczna Gartner twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat ten sposób komunikacji pomiędzy pracownikami osiągnie to, o co zabiegał od chwili pojawienia się na rynku, czyli od dobrych kilku lat. Już niedługo ponad 2,1 mln lotów odbywanych w ciągu roku w celu spotkań różnego rodzaju grup roboczych zostanie zastąpionych przez wideokonferencje w wysokiej rozdzielczości. Pomoże to firmom w ograniczeniu budżetu przeznaczonego na wyjazdy co będzie miało bezpośredni wpływ na spadek przychodów linii lotniczych, do których w zeszłym roku z tego tytułu wpłynęło ponad 3,5 mld dolarów.

Według Gartnera taki model współpracy pomiędzy pracownikami znajdującymi się w różnych miejscach nie sprawdzi się w 100%. W niektórych bowiem kulturach, np. azjatyckich, spotkania twarzą w twarz mają swoje uwarunkowania społeczne i kulturowe. Również niektóry rodzaj wykonywanych prac wymaga spotkania się ze współpracownikami.

Mimo to telekonferencja ma przed sobą prostą drogę jeśli chodzi o jej rozwój i popularyzację. Będzie to miało również wpływ na coraz szersze wdrażanie i wykorzystywanie narzędzi opartych o model "cloud computing".

Zobacz także:

Gartner: Cloud computing i Green IT najważniejszymi trendami najbliższych lat

Niedługo premiera "Windows Cloud"

Stallman: cloud computing to głupota