Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telekomunikacyjny ustrój Warszawy

27 października br. weszła w życie ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jej wprowadzenie ma znaczny wpływ na działalność operatorów telekomunikacyjnych.

Na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne operatorzy dokonują zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej, która polega na eksploatacji publicznej sieci telefonicznej. Jej infrastruktura oraz wszystkie zakończenia są zlokalizowane w całości na obszarze jednej gminy. Tymczasem wprowadzenie ustawy spowodowało zamieszanie; pojawiło się dużo wątpliwości operatorów telekomunikacyjnych działających na podstawie zgłoszenia.

Otóż po wprowadzeniu nowego ustroju Warszawy, zakres działania operatorów nie uległ zmianie. Oznacza to, że zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej na obszarze jednej z dawnych gmin warszawskich lub gminy Wesoła, dokonane przed wejściem w życie nowej ustawy o ustroju Warszawy, uprawniają do prowadzenia tej działalności w granicach istniejących w dniu zgłoszenia, czyli w granicach obecnych dzielnic Warszawy.

Na przykład zgłoszenie przed 27 października działalności telekomunikacyjnej na terenie gminy Warszawa-Centrum, uprawnia do prowadzenia tej działalności w granicach gminy istniejących w dniu zgłoszenia.

Po wejściu w życie nowej ustawy o ustroju stolicy, jeżeli operator posiadający uprawnienie do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej na terenie jednej z dotychczasowych gmin warszawskich lub gminy Wesoła, zamierza prowadzić działalność telekomunikacyjną na terenie całego miasta, powinien wystąpić do URTiP ze zgłoszeniem tej działalności.