Techmex traci

Zysk dystrybutora sprzętu IT spadł w pierwszym półroczu aż trzykrotnie.

Zysk operacyjny Techmexu po pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku wyniósł niecałe 4,5 mln zł, w porównaniu do 12 mln zł zysku operacyjnego jakie zanotowała firma w połowie ubiegłego roku. Zysk netto spadł z 3,7 mln zł, do 900 tys., natomiast przychody zmniejszyły się z 260 do 250 mln zł.

Oznacza to pogorszenie wyników sprzedaży w stosunku do I kw. o 4% i obniżenie zysku netto o 49%.