TVN i Agora zwiększyły swoje internetowe przychody w II kwartale

Przychody segmentu online Grupy TVN wyniosły w II kwartale br. 61 mln zł. Segment internetowy Agory zanotował w tym samym okresie 25,9 mln zł.

TVN

Każdy segment Grupy TVN odnotował w minionym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe pod względem przychodowości. Przełożyło się to na wzrost przychodów całej grupy o 13 proc. (łącznie 658 mln zł). Jednakże skonsolidowana strata grupy TVN wyniosła w II kwartale 2010 r. 98,03 mln zł.

Najlepiej pod względem dynamiki wzrostu przychodu wypadła platforma "n" (+38 proc.).

Drugie miejsce w tej kategorii należy do internetowych projektów Grupy, w których prym wiedzie oczywiście portal Onet.pl. W II kwartale segment online grupy zanotował 61 mln przychodu, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18 proc.

Sam portal Onet odnotował wzrost przychodu o 8 milionów złotych rok do roku czyli 17 proc., podczas gdy inne usługi wertykalne, głównie Zumi.pl - multimedialna wyszukiwarka adresowa, przyniosły dodatkowy 1 milion złotych przychodu, co stanowi 14% tempo wzrostu rok do roku.

TVN i Agora zwiększyły swoje internetowe przychody w II kwartale
- Grupa TVN

Agora

W omawianym okresie stopniały nieco przychody grupy Agora. Zmiana sięgnęła 5,5 proc. co w II kwartale przełożyło się na łączną kwotę 281,3 mln zł przychodu. Jednocześnie w drugim kwartale 2010 r. Grupa Agory odnotowała 20,2 mln zł zysku netto.

Z kolei przychody z działalności segmentu Internet Agory wzrosły o 35,6 proc. i wyniosły 25,9 mln zł. W tym przychody ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 63,6 proc. do 18 mln zł, a przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach wzrosły o 7,4 proc. do 5,8 mln zł.

W omawianym okresie Agora została współwłaścicielem spółki Business Ad Network Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą powierzchni reklamowej w serwisach kategorii premium (np. o tematyce ekonomicznej i biznesowej) i, jako pierwsza w Polsce, podpisała komercyjną umowę partnerską z YouTube , dzięki której otrzyma udział w przychodach z reklam wyświetlanych w materiałach Agory prezentowanych w jej kanałach tematycznych w tym serwisie.

TVN i Agora zwiększyły swoje internetowe przychody w II kwartale
- Segment Internet Agory