Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPszkoła da więcej

TP S.A. będzie w 2002 roku we współpracy z MENiS kontynuować akcję TPszkoła. W ciągu dwóch lat z akcji skorzystało 9 tys. szkół, wdzwaniając się za ponad 10 mln zł.

Oprócz 600 darmowych impulsów w miesiącu (wysokość bonifikaty odpowiada 40 godzinom lekcyjnym pracy z Internetem) szkoły otrzymają także możliwość skorzystania z Internetu przez 30 godzin za 60zł, przy połączeniu przez numery 0-202122 i 0-202422. Zryczałtowany opłata jest rozliczana za rzeczywisty czas spędzony w ramach zajęć szkolnych w Sieci.

Z bonifikaty 600 jednostek taryfikacyjnych korzysta obecnie ponad 6 tysięcy szkół, a z promocji dotyczącej instalacji linii telefonicznej za złotówkę - 5 tysięcy. Z obu form promocji korzysta obecnie blisko 9 tysięcy placówek oświatowych. Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Z programu mogły korzystać szkoły, które posiadały pracownię internetową zgodną ze standardami MENiS tzn. składającą się przynajmniej z 5 komputerów. Akcja trwa dwa lata i jak wyliczyła TP S.A według cen obowiązujących od września 2001 r., w tym czasie szkoły dokonały za darmo połączeń z Internetem, o wartości ponad 10 mln zł.