Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPSA obsłuży Zintegrowany System Katastralny

PAP: Operator wygrał przetarg zorganizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Umowa o wartości 3 mln zł została zawarta na trzy lata. TPSA zapewni łączność teleinformatyczną dla 16 ośrodków wojewódzkich oraz 43 ośrodków powiatowych GUGiK-u, oraz zintegruje sześć powiatowych ośrodków włączonych wcześniej do systemu.

To kolejny kontrakt TP na obsługę łączności transmisji danych dla instytucji publicznych. Jak podaje Puls Biznesu, po rozstrzygnięciu innego przetargu na obsługę transmisji danych dla PFRON, w którym brała udział TPSA (wygrała) oraz Crowley Data Poland, Crowley odwołał się do Urzędu Zamówień Publicznych.

Zarzuty spółki dotyczą faworyzowania TP przez fundusz poprzez wpisane do specyfikacji m.in. konieczności osiągania przez oferenta zysku netto w ciągu minionych 3 lat - informuje PB.

Wcześniej Crowley wygrał przetarg na obsługę Najwyższej Izby Kontroli oraz PAP. Kontrakt z NIK opiewa na 3,3 mln zł i został podpisany na trzy lata.

Dla Polskiej Agencji Prasowej Crowley Data Poland będzie świadczyć usługi szerokopasmowej transmisji danych drogą radiową, łącząc siedzibę główną PAP z jej archiwum. Operator podpisał z PAP umowę na czas nieokreślony.