Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP oddaje pieniądze użytkownikom Neostrady

Telekomunikacja Polska może być nawet o kilkanaście milionów złotych do tyłu. Użytkownicy Neostrady, którzy o podwyżce VAT za internet zostali przez operatora powiadomieni dopiero w połowie marca, mogą złożyć reklamację i żądać zwrotu co najmniej 25 zł. Jak donoszą użytkownicy Neostrady, TP pozytywnie rozpatruje reklamacje.

TP podporządkowała się opinii Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, który stwierdził, że klienci korzystający z internetu powinni być na piśmie poinformowani o podwyżce w związku ze wzrostem podatku VAT na internet z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Telekomunikacja Polska o podwyżce powiadomiła swoich klientów w połowie marca. Podatek mogła więc naliczyć dopiero od maja, naliczała zaś już od marca. Klienci mogą więc otrzymać zwrot naliczonego 22% podatku VAT za usługi za dwa miesiące.

Ile do zwrotu

Podatek za jeden miesiąc od najtańszej wersji najpopularniejszej obecnie usługi dostępowej, czyli Neostrady w opcji 128, wynosi 12,98 zł, stąd internauci korzystający z usług Telekomunikacji mogą liczyć na zwrot tej sumy pomnożonej przez dwa. W przypadku droższych usług, np. Neostrady w opcji 2048 internauci mogą liczyć na zwrot prawie 90 zł.

Liczba użytkowników usług Neostrada wynosi około 838 tys., stąd TP może być zmuszona do wypłaty ponad 10 mln zł w przypadku, gdyby wszyscy zdecydowali się zareklamować wysokość rachunków za marzec i kwiecień.

Na reklamację użytkownicy mają jeszcze 10 miesięcy, ponieważ z prawa do skorygowania wysokości rachunku klienci mogą skorzystać w ciągu roku od jego wystawienia. Pismo należy wysłać pod adres podany na rachunku telefonicznym. Osoby, które korzystały z promocji, prawdopodobnie nie mogą liczyć na zwrot podatku VAT, gdyż prawo telekomunikacyjne inaczej traktuje ich umowę z operatorem.

Dlaczego TP zwlekała z informacją o podwyżce

Termin poinformowania klientów o zmianie VAT wiązał się z krótkim vacatio legis - tłumaczy rzecznik TP, Barbara Górska. Ustawa o nowym VAT z terminem obowiązywania od 1 marca została ogłoszona pod koniec stycznia - dodaje. Telekomunikacja Polska informowała o podwyżce w komunikatach w prasie: Rzeczpospolitej oraz Gazecie Wyborczej. Jednak z punktu widzenia prawa telekomunikacyjnego te działania nie mogły zastąpić pisemnej informacji o podwyżce, jaką należało przesłać każdemu abonentowi.

22 lutego prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - Wacław Iszkowski przesłał list prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witoldowi Grabosiowi z prośbą o wydanie komunikatu zwalniającego dostawców internetu z obowiązku informowania klientów o podwyżce cen za korzystanie z internetu. W liście wyjaśniał, że zmiana cen jest spowodowana przez przyczynę o charakterze zewnętrznym i przymusowym, tj. wprowadzeniem 22 % stawki podatku VAT decyzją Parlamentu.

Witold Graboś powołał się jednak na prawo telekomunikacyjne, według którego obowiązek powiadamiania o podwyżce powstaje w razie podwyższenia cen usługi, bez rozróżniania ceny netto i brutto. O każdej podwyżce operator musi poinformować abonentów na piśmie.