Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP: nowe taryfy w zakresie telefonii internetowej

Telekomunikacja Polska wprowadziła trzy nowe plany taryfowe związane z telefonią internetową. Dzięki nowej ofercie użytkownicy usług neofon tp i telefonia internetowa tp mogą wykonywać połączenia na numery stacjonarne w cenie od 6 groszy za minutę.

Nowe plany taryfowe wprowadzone przez Telekomunikację Polską są związane z telefonią internetową. Użytkownicy usług neofon tp oraz telefonia internetowa tp dzięki planom VoIP tp kapitał uzyskają tańsze połączenia w zamian za opłatę miesięczną, która jest w całości przeznaczana na połączenia.

Do dyspozycji klientów oddane zostały plany VoIP tp kapitał 5, 20 i 40 oferowane w cenie 5, 20 i 40 zł. Połączenia między numerami telefonii internetowej TP są bezpłatne. Za rozmowy z użytkownikami telefonów komórkowych trzeba zapłacić 67 groszy za minutę. Połączenia międzynarodowe do krajów pierwszej strefy, obejmującej między innymi USA, Kanadę, Australię i kraje Unii Europejskiej, zostały wycenione na 12 groszy za minutę.

W zależności od wybranego planu zróżnicowane zostały natomiast ceny połączeń lokalnych i międzymiastowych. Kształtują się one na poziomie 10 (VoIP tp kapitał 5), 8 (VoIP tp kapitał 20) i 6 (VoIP tp kapitał 40) groszy za minutę.

Korzystanie z usługi nie wymaga zawierania umów na czas określony, ani też dokonywania przedpłat charakterystycznych dla modelu prepaid. Połączenia są rozliczane w trybie sekundowym. Klienci uiszczają opłaty na podstawie przesłanej im faktury. Za każdy rok korzystania z usługi mogą także otrzymać zniżkę na krajowe połączenia stacjonarne.

Dodatkowe informacje na temat usług w zakresie telefonii internetowej są dostępne na łamach serwisu Telekomunikacji Polskiej.