TP SA bliżej nowego CRM-u

Spółka NextiraOne zakończyła kolejny etap budowy systemu contact center w TP S.A, tworzonego na potrzeby nowej platformy CRM operatora.

NextiraOne dostarczyła i zainstalowała systemy contact center obsługujące klientów indywidualnych w strefie poznańskiej, olsztyńskiej i mazowieckiej i odpowiednie systemy w strefie warszawskiej i legnickiej, służące do obsługi klientów biznesowych. Realizowane przez firmę wdrożenia obejmą łącznie 35 lokalizacji TP SA w całej Polsce. Strony zawarły umowę w tej sprawie w kwietniu br.

System contact center zostanie zintegrowany z oprogramowaniem Genesys i wdrażaną w TP SA platformą PeopleSoft CRM. Pracami kieruje IBM Global Services. W projekcie jako podwykonawca uczestniczy także Prokom. Wartość projektu szacowana jest na 100 mln zł.