Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP SA bliżej nowego CRM-u

Spółka NextiraOne zakończyła kolejny etap budowy systemu contact center w TP S.A, tworzonego na potrzeby nowej platformy CRM operatora.

NextiraOne dostarczyła i zainstalowała systemy contact center obsługujące klientów indywidualnych w strefie poznańskiej, olsztyńskiej i mazowieckiej i odpowiednie systemy w strefie warszawskiej i legnickiej, służące do obsługi klientów biznesowych. Realizowane przez firmę wdrożenia obejmą łącznie 35 lokalizacji TP SA w całej Polsce. Strony zawarły umowę w tej sprawie w kwietniu br.

System contact center zostanie zintegrowany z oprogramowaniem Genesys i wdrażaną w TP SA platformą PeopleSoft CRM. Pracami kieruje IBM Global Services. W projekcie jako podwykonawca uczestniczy także Prokom. Wartość projektu szacowana jest na 100 mln zł.