TP S.A. przeznaczy na inwestycje 13 mld zł

W ciągu 3 najbliższych lat operator wyda blisko 8 mld zł na rozbudowę infrastruktury. Znaczne środki TP SA zamierza przeznaczyć także rozwój nowych usług, szczególnie w zakresie transmisji danych. Firma spodziewa się bowiem stopniowego spadku przychodów ze świadczenia tradycyjnych usług telefonii stacjonarnej.

Do końca 2004 roku Telekomunikacja Polska SA planuje przeznaczyć około 13 mld zł na inwestycje. Kwota ta zostanie rozdysponowana na rozwój infrastruktury sieci stacjonarnej (ok. 7,7 mld zł), rozwiązania informatyczne (2,6 mld zł), rozwiązania transmisji danych (1,5 mld zł) oraz na rozwój nowych produktów i technologii (1,1 mld zł). Inwestycje te realizowane będą w ramach nowej strategii telekomu, dążącego do "stworzenia nowoczesnej struktury sieci, która zapewnić ma utrzymanie wiodącej pozycji w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku telekomunikacyjnego". Inwestycje TP SA zostaną rozłożone równomiernie na trzy najbliższe lata. W tym roku spółka zainwestuje ok. 4,3 mld zł, w roku następnym ok. 4,5 mld zł a w roku 2004 ok. 4,2 mld zł.

Jednocześnie TP SA do końca tego roku dokona zapowiadanych w ramach restrukturyzacji zwolnień. Pracę w grupie kapitałowej Telekomunikacji Polskiej SA straci 11 tys. osób. Na koniec zeszłego roku spółka zatrudniała 57,8 tys. pracowników, za 10 miesięcy będzie ich niecałe 47 tys. Koszty zwolnień pracowników, ich przekwalifikowania i pomocy w poszukiwaniu pracy pochłoną 750 mln zł z utworzonej na ten cel rezerwy.

W 2001 r. TP SA o 219 tys. (2%) zwiększyła liczbę łączy głównych i o 177 tys. (86%) liczbę kanałów ISDN. Liczba łączy obsługiwanych przez operatora na koniec roku wynosiła 10,4 mln. Zarząd spółki spodziewa się w 2002 r. niewielkiego spadku przychodów z telefonii stacjonarnej. Wpłynie na to zwiększająca się popularność telefonii komórkowej oraz dosyć wysoki współczynnik utraty abonentów (ok. 5,4% średniej rocznej liczby łączy). Według szacunków zarządu TP SA, w bieżącym roku liczba abonentów sieci komórkowych w Polsce przekroczy ilość abonentów telefonii stacjonarnej. Stwarza to dobre perspektywy dla PTK-Centertel. Zarządzana przez spółkę sieć telefonii Idea w 2002 r. obsługuje obecnie 2,87 mln abonentów a w ciągu 2002 r. spodziewa się przyrostu ich liczby o 40% oraz wzrostu przychodów na zbliżonym poziomie.