Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP S.A. oferuje Internet przez radio

Telekomunikacja Polska planuje wprowadzenie nowej usługi - szerokopasmowego dostępu radiowego do sieci teleinformatycznych.

Jednocześnie przeprowadza znaczną rozbudowę szkieletu sieci Polpak-T, co ma zapewnić szybszy dostęp do Internetu.

Internet drogą bezprzewodową będzie przeznaczony głównie dla klientów w dużych aglomeracjach miejskich, w początkowym okresie eksploatacji oferta będzie skierowana przede wszystkim do sektora biznesowego.

W jej ramach klienci naszego narodowego operatora otrzymają szerokopasmowy dostęp do Internetu, do sieci VPN, oraz do sieci telefonicznej. Moduł sieciowy terminala abonenckiego umożliwi jednoczesną obsługę maksymalnie dziewięciu abonentów na dziewięciu wydzielonych fizycznie portach.

Tym samym internauci mają szansę na szybsze łączenie się z Internetem. Choć niestety po raz kolejny okazało się, że dla dostawców usług liczą się przede wszystkim klienci instytucjonalni.