Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP Internet podnosi kapitał

TP S.A., właściciel TP Internet, poinformował o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji podmiotu zależnego.

Umowa ma wartość 45 milionów złotych. TP Internet wyemituje 900 tysięcy udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. W wyniku tej operacji kapitał zakładowy wzrośnie do 132 milionów złotych. TP S.A. jest jedynym udziałowcem spółki internetowej.

Mimo swojej pozycji i zaplecza finansowego, jej dotychczasowe operacje nie były najszczęśliwsze. Nie udało się wypracować pozycji Portalowi.pl. Obecnie TP Internet koncentruje się na stworzeniu platformy handlu elektronicznego.