Szykujcie źrenice

Dwie trzecie firm w regionie EMEA planuje wprowadzenie technik biometrycznych do lepszej ochrony swoich biur, ale tylko ok. 15% instalacji będzie gotowych w ciągu bieżącego roku - wynika z badania zleconego przez Hitachi Data Systems.

W badaniu udział wzięło 840 dyrektorów ds. informatycznych z regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). 67% badanych twierdzi, że ich firma zamierza wprowadzić system skanowania źrenic i rozpoznawania odcisków palców (warto może przypomnieć, że pojawiły się już bardziej wytrawne metody śledzenia wyjątkowych cech u bliźnich). 37% ankietowanych jako powód wykorzystywania i przechowywania danych biometrycznych wymienia obawę przed przestępstwami, m.in. kradzieżą elektronicznego identyfikatora. Aż 70% przedstawicieli firm uważa, że zastosowanie urządzeń i technik biometrycznych do ochrony budynków biurowych jest uzasadnionym środkiem bezpieczeństwa, choć jednocześnie połowa respondentów zakłada, że ich wprowadzenie spotka się ze sprzeciwem pracowników lub klientów. Zresztą 37% respondentów przyznaje, że pozyskiwane tą drogą informacje będą wykorzystywane do szpiegowania osób - czy to przez firmy, czy agencje rządowe. Podobna liczba respondentów (40%) uważa, że najważniejszym potencjalnym problemem, jaki może wiązać się z wprowadzeniem technologii leży w ewentualnych awariach technicznych, uniemożliwiających na przykład pracownikom wejście do budynku.

Obawy te nie dotyczą jeszcze na szczęście najbliższej przyszłości. Według raportu tylko 15% planowanych instalacji wykorzystujących technologię biometryczną będzie gotowych do użytku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei obawy dotyczące ewentualnych awarii i bezpieczeństwa danych sprawiają, że ich uruchomienia należy spodziewać się dopiero po opracowaniu nowych systemów informatycznych chroniących przed tymi zagrożeniami.

Badanie wykazało, że istnieje za to powszechne przyzwolenie na zastosowanie biometrii w instytucjach rządowych i finansowych. 63% respondentów poparło stosowanie takich urządzeń do zabezpieczenia przejść granicznych, 77% - budynków administracji rządowej, a 87% uznało za słuszne wykorzystywanie ich przez służby bezpieczeństwa. Niemal tyle samo osób opowiedziało się za wykorzystywaniem technologii biometrycznej do celów uwierzytelniania kart kredytowych (77%) i dokumentów identyfikacyjnych, w tym także praw jazdy i dowodów osobistych (73%). Najmniej poparcia uzyskało zastosowanie technologii w systemie ubezpieczeń emerytalnych (50% za i 43% przeciw.