Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szykujcie źrenice

Dwie trzecie firm w regionie EMEA planuje wprowadzenie technik biometrycznych do lepszej ochrony swoich biur, ale tylko ok. 15% instalacji będzie gotowych w ciągu bieżącego roku - wynika z badania zleconego przez Hitachi Data Systems.

W badaniu udział wzięło 840 dyrektorów ds. informatycznych z regionu EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). 67% badanych twierdzi, że ich firma zamierza wprowadzić system skanowania źrenic i rozpoznawania odcisków palców (warto może przypomnieć, że pojawiły się już bardziej wytrawne metody śledzenia wyjątkowych cech u bliźnich). 37% ankietowanych jako powód wykorzystywania i przechowywania danych biometrycznych wymienia obawę przed przestępstwami, m.in. kradzieżą elektronicznego identyfikatora. Aż 70% przedstawicieli firm uważa, że zastosowanie urządzeń i technik biometrycznych do ochrony budynków biurowych jest uzasadnionym środkiem bezpieczeństwa, choć jednocześnie połowa respondentów zakłada, że ich wprowadzenie spotka się ze sprzeciwem pracowników lub klientów. Zresztą 37% respondentów przyznaje, że pozyskiwane tą drogą informacje będą wykorzystywane do szpiegowania osób - czy to przez firmy, czy agencje rządowe. Podobna liczba respondentów (40%) uważa, że najważniejszym potencjalnym problemem, jaki może wiązać się z wprowadzeniem technologii leży w ewentualnych awariach technicznych, uniemożliwiających na przykład pracownikom wejście do budynku.

Obawy te nie dotyczą jeszcze na szczęście najbliższej przyszłości. Według raportu tylko 15% planowanych instalacji wykorzystujących technologię biometryczną będzie gotowych do użytku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei obawy dotyczące ewentualnych awarii i bezpieczeństwa danych sprawiają, że ich uruchomienia należy spodziewać się dopiero po opracowaniu nowych systemów informatycznych chroniących przed tymi zagrożeniami.

Badanie wykazało, że istnieje za to powszechne przyzwolenie na zastosowanie biometrii w instytucjach rządowych i finansowych. 63% respondentów poparło stosowanie takich urządzeń do zabezpieczenia przejść granicznych, 77% - budynków administracji rządowej, a 87% uznało za słuszne wykorzystywanie ich przez służby bezpieczeństwa. Niemal tyle samo osób opowiedziało się za wykorzystywaniem technologii biometrycznej do celów uwierzytelniania kart kredytowych (77%) i dokumentów identyfikacyjnych, w tym także praw jazdy i dowodów osobistych (73%). Najmniej poparcia uzyskało zastosowanie technologii w systemie ubezpieczeń emerytalnych (50% za i 43% przeciw.