Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szybka ekspansja Internetu

Według badań opublikowanych przez firmę badawczą Ipsos-Reid, na świecie stale rośnie odsetek osób korzystających z Internetu.

Jak twierdzą analitycy z Ipsos-Reid, Stany Zjednoczone są krajem o największym "nasyceniu" użytkownikami Internetu. 72% Amerykanów podczas ostatniego miesiąca przynajmniej jeden raz korzystało z Sieci. Oznacza to że liczba mieszkańców USA korzystających z Internetu co najmniej raz w miesiącu wzrosła od 2000 roku o 13%.

Sąsiednia Kanada szczyci się drugim po USA odsetkiem ludności (62%) korzystającej z Internetu. Dla porównania, w roku 2000 z Sieci korzystało 60% Kanadyjczyków, zaś w 1999 – 56%. Z kolei w Korei Południowej 53% (45% w roku 2000) mieszkańców w ciągu minionego miesiąca korzystało z Internetu.

Bardzo znaczący wzrost (15%) odsetka Internautów zanotowano w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej raz w miesiącu ma tam dostęp do Sieci 50% społeczeństwa, podczas gdy jeszcze w 2000 roku było to 35%. Niewiele mniejszy przyrost (14%) zaobserwowano w Japonii – odpowiednio 47% oraz 33%.

Znaczący wzrost liczby Internautów zanotowano także w Niemczech oraz we Francji.