Szybka ekspansja Internetu

Według badań opublikowanych przez firmę badawczą Ipsos-Reid, na świecie stale rośnie odsetek osób korzystających z Internetu.

Jak twierdzą analitycy z Ipsos-Reid, Stany Zjednoczone są krajem o największym "nasyceniu" użytkownikami Internetu. 72% Amerykanów podczas ostatniego miesiąca przynajmniej jeden raz korzystało z Sieci. Oznacza to że liczba mieszkańców USA korzystających z Internetu co najmniej raz w miesiącu wzrosła od 2000 roku o 13%.

Sąsiednia Kanada szczyci się drugim po USA odsetkiem ludności (62%) korzystającej z Internetu. Dla porównania, w roku 2000 z Sieci korzystało 60% Kanadyjczyków, zaś w 1999 – 56%. Z kolei w Korei Południowej 53% (45% w roku 2000) mieszkańców w ciągu minionego miesiąca korzystało z Internetu.

Bardzo znaczący wzrost (15%) odsetka Internautów zanotowano w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej raz w miesiącu ma tam dostęp do Sieci 50% społeczeństwa, podczas gdy jeszcze w 2000 roku było to 35%. Niewiele mniejszy przyrost (14%) zaobserwowano w Japonii – odpowiednio 47% oraz 33%.

Znaczący wzrost liczby Internautów zanotowano także w Niemczech oraz we Francji.