Szerokopasmowa UE

Jak wynika z szacunków EICTA, 13 mln abonentów w krajach Unii Europejskiej korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Liczba ta ma wzrosnąć do 100 mln w 2010 roku.

EICTA, organizacja zrzeszająca 44 koncerny z branży ICT oraz 29 organizacji branżowych wydała specjalną broszurę, poświęconą przewidywaniom co do rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w UE. Według jej prognoz, w 2006 roku z takiej formy dostępu korzystać będzie 58 mln abonentów. W przeciągu kolejnych 4 lat, liczba ta wzrośnie do 100 mln. Spełnienie tych prognoz możliwe będzie w oparciu o realizację projektu eEurope 2005.

EICTA reprezentuje interesy ponad 10 tys. firm o zatrudnieniu przekraczającym 1,5 miliona osób i obrotach sięgających 190 miliardów euro. Siedziba organizacji mieści się w Brukseli.