Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szeptel wychodzi z cienia

Restrukturyzowana spółka zawarła w ostatnim czasie szereg umów które mają pomóc w realizacji nowej strategii - świadczenia usług dodanych dla operatorów. Szeptel postanowił jednocześnie zainwestować w rozwój infrastruktury internetowej.

Zwrot w strategii w kierunku usług związanych z dostarczaniem treści dla operatorów Szeptel sygnalizuje już od ponad roku. Dopiero teraz plany te zaczęły się konkretyzować. Spółka zawarła wczoraj umowę z Polską Telefonią Cyfrową. Porozumienie dotyczy usług, przygotowywania , integracji oraz dostarczania zawartości serwisów multimedialnych. Z grupą Szeptela związane są działające w tym segmencie spółki Media Net Interactive, Legion Polska, Telestar. W maju br., Szeptel zawarł podobną umowę ze spółką FINCAST, nadawcą programów telewizyjnych Polonia 1 i Tele5. Według prognoz zarządu Szeptela, realizacja usług dostarczania treści dla operatorów spowodować ok. 50% wzrost przychodów spółki jeszcze w 2004 r.

Szeptel nie rezygnuje jednocześnie z rozwoju - dotychczas podstawowej – działalności telekomunikacyjnej. Firma zawarła umowę ze spółką Nextira One Polska dotyczącą dostaw rozwiązań Alcatela na potrzeby usług ADSL. Szeptel chce uruchomić szerokopasmowy dostęp do internetu dla abonentów z rejonu podlaskiego. Do końca roku chce pozyskać tysiąc klientów na ADSL, docelowo w ciągu najbliższych 18 miesięcy ma być ich 2 tys.