Szeptel koryguje roczną prognozę wyników

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Szeptel S.A. w trzecim kwartale będzie mogło rozważyć korektę prognozy wyników. Jak powiedział Reutersowi wiceprezes spółki Michał Skolimowski, decyzja o korekcie nie została jeszcze podjęta, ale patrząc realnie, firma będzie w stanie wypracować jedynie 2 – 2,5 miliona złotych zysku netto.

Na decyzję wpłynęło zapewne to, że zyski Szeptelu za drugi kwartał są za niskie, aby spółce udało się osiągnąć założone na cały rok 7 milionów złotych zysku netto.

Na początku roku Szeptel zaskoczył wszystkich deklaracją, że w ciągu dwóch lat zainwestuje w działalność internetową 100 milionów dolarów. Decyzja mogła mieć wpływ na spadek zysków z ponad 0,6 miliona złotych w ubiegłym roku do 0,3 miliona za drugi kwartał bieżącego roku.

Po pierwszym półroczu przychody Szeptela wzrosły do 11 milionów złotych z 3,7 miliona rok wcześniej.

Według Michała Skolimowskiego, spadek wyników w pierwszym kwartale wynikał z wydatków ponoszonych przez firmę na nowe projekty internetowe. Dotychczas pochłonęły one ponad milion dolarów. Jednocześnie wiceprezes Skolimowski dodał, że sprzedaż uda się utrzymać na poziomie 25 milionów złotych.

Szeptel utworzył wraz ze spółkami zależnymi firmę e.pl, która zajmować się ma prowadzeniem serwisu internetowego.

Jak podaje Reuters, Skolimowski powiedział, że bank ABN Amro w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z kilkoma zagranicznymi inwestorami branżowymi na temat objęcia nowej emisji 10,5 miliona akcji spółki, której kapitał dzieli się na 10,1 miliona papierów. Jeżeli Szeptel będzie potrzebował środków na inwestycje, rozważy finansowanie pomostowe - kredyt lub emisję papierów dłużnych o wartości około 25 milionów złotych. Pożyczone pieniądze, jak również odsetki spółka zwróciłaby po pozyskaniu pieniędzy w drodze emisji akcji. Dzisiaj kurs Szeptela spadł o 1,2 procent i wynosi 32,5 złotych.