Szeptel buduje lokalne sieci dostępowe

Szeptel podpisał umowy z zakładami energetycznymi w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Tarnowie.

Szacunkowe wartości tych pięcioletnich umów wynoszą odpowiednio 3,3 mln, 3,6 mln i 2.5 mln złotych. Przedmiotem kontraktów jest między innymi budowa sieci światłowodowej z wykorzystaniem infrastruktury zakładów, zwłaszcza linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia, oraz zakres wspólnych inwestycji i zasady rozliczeń pomiędzy spółkami.

Szeptel zamierza wykorzystać łącza światłowodowe należące do lokalnych spółek energetycznych zamiast budować własną infrastrukturę, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Same zakłady nie posiadają odpowiednich koncesji na prowadzenie tego typu działalności, więc muszą dzierżawić swoją infrastrukturę innym podmiotom.

Zdaniem analityków giełdowych z Biura Maklerskiego BGŻ, decydujący wpływ na rozwój spółki, kierowanej przez Michała Skolimowskiego, będzie miało powodzenie planowanej nowej emisji akcji - po jej uplasowaniu spółka będzie dysponowała odpowiednimi środkami na budowę sieci szkieletowej oraz dostępowej. W ostatnim miesiącu Szeptel podpisał także wielomilionowe kontrakty na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego z Motorolą, Ericssonem i Alcatelem.