Szał zakupów online

Wzrosła sprzedaż za pośrednictwem Internetu – wynika z danych opublikowanych przez DoubleClick. Internetowy kanał dystrybucyjny jako jedyny zanotował wzrost. Detaliczna sprzedaż offline wciąż spada.

Pomimo tego że w okresie wakacyjnym w 2002 roku sprzedaż detaliczna była dominującym sposobem dystrybucji dóbr, to od 2001 roku odnotowuje się spadek liczby kupujących i kupowanych produktów. Dwa lata temu sprzedaż poprzez tradycyjne kanały wynosiła 92% całości zbywanych dóbr, a rok temu obejmowała już tylko 87%. Rośnie za to sprzedaż poprzez Internet. 64% ankietowanych zaznaczyło, że wykorzystuje Sieć do robienia wakacyjnych zakupów. A jedna dziesiąta badanych zadeklarowała, że nabywają dobra jedynie poprzez Internet.

43% ankietowanych sklepów wydaje więcej niż w 2001 roku na to, by prowadzić sprzedaż online, podczas gdy tylko 28% przeznacza tyle samo. W tym roku sprzedaż online wciąż wzrasta. 59% sklepów deklaruje, że coraz bardziej interesuje się dystrybucją internetową, a 45% liczy na to, że zyski ze sprzedaży online w tym roku znacząco się zwiększą.