Sytuacja Wirtualnej Polski w zawieszeniu

Dziś odbyło się kolejne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wirtualnej Polski. Podczas spotkania miała zapaść ostateczna decyzja o dalszych losach spółki. Tymczasem sprawa podwyższenia kapitału po raz kolejny została odłożona.

Sytuacja Wirtualnej Polski jest bardzo ciężka. Kilka tygodni temu prezes spółki rozważał możliwość ogłoszenia upadłości WP. Firma straciła płynność finansową. Jedynym ratunkiem miało być podwyższenie kapitału. 29 stycznia akcjonariusze spółki mieli dojść do porozumienia w tej sprawie (więcej szczegółów na ten temat pod adresem:http://www.internetstandard.pl/news/63284.html ). Tymczasem wspólnej decyzji nie podjęto, konflikt się nasilił i do podwyższenia kapitału nie doszło. Telekomunikacja Polska dała WP przedpłatę na konto świadczonych przez spółkę przyszłych usług. To przedłużyło żywot firmy.

Sytuację poprawić miało dzisiejsze walne zgromadzenie akcjonariuszy. ”Przed podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, reprezentanci Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o. i Key7 Investments Sp. z o.o. złożyli propozycję ogłoszenia godzinnej przerwy w obradach walnego zgromadzenia w celu uzgodnienia przez akcjonariuszy kwestii związanych z głosowaniem nad podwyższeniem kapitału” - poinformowała nas Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy Wirtualnej Polski - Reprezentant TP Internet Spółka z o.o. stwierdził, że uzgodnienie przez akcjonariuszy stanowisk we wszystkich sprawach mających związek z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki wymaga więcej czasu i zaproponował, aby przerwa trwała do dnia 2 marca 2004 r.”

”Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariusze WP większością głosów podjęli uchwałę potwierdzającą prawo TP Internet do 1.100.996 akcji WP zakupionych 23 grudnia 2003 r. od trzech dotychczasowych akcjonariuszy WP” - powiedział dla Internet Standard Piotr Michalski, rzecznik prasowy TP Internet - ”Przypomnę, że mniejszościowi akcjonariusze na jednym z poprzednich zgromadzeń zakwestionowali prawa TPI do akcji zakupionych w tej transakcji. Po raz pierwszy akcjonariusze zgodzili się, że kontynuowanie Zgromadzenia nie jest możliwe bez osiągnięcia porozumienia z tą tylko różnicą, że akcjonariusze mniejszościowi twierdzili, iż porozumienie można osiągnąć w ciągu godziny, a TP Internet, że rozwianie wszystkich kontrowersji wymaga dłuższego czasu. Nie przeszedł wniosek, by przerwa w Zgromadzeniu potrwała tylko godzinę.”

Co zatem będzie dalej działo się z Wirtualną Polską? Czy portalowi uda się przetrwać do 2 marca? ”Akcjonariusze posiadają pełną wiedzę na temat stanu finansów i są świadomi trudnej sytuacji firmy” - dodaje Agnieszka Szwaj -”Zakładamy, że podjęta przez nich decyzja o przerwie w obradach do 2 marca jest wynikiem przemyślenia tych informacji. W przeciwnym razie zgromadzenie w marcu nie miałoby sensu.”

Piotr Michalski wierzy, że uda się osiągnąć porozumienie między akcjonariuszami.

O dalszych losach Wirtualnej Polski, najstarszego polskiego portalu będziemy informować na bieżąco.