Symulator pracownika zestresowanego

Program komputerowy badaczy z Uniwersytetu Penn State odtwarza efektywność człowieka, który w stresie przystępuje do wykonania swojego zdania.

Badacze z Uniwersytetu Penn State stworzyli program komputerowy, który odtwarza efekty pracy człowieka przystępującego do jej wykonania z niepokojem, lękiem, poczuciem zagrożenia. Program symuluje na razie tylko stres związany z przystąpieniem do wykonania zadania matematycznego, swoisty "lęk matematyczny", a więc przypadłość znaną zapewne najbardziej uczniom. Program można dostosować jednak także do badania efeketów działania w poczuciu strachu i niepokój przed prowadzeniem samochodu, skorzystaniem z komputera - albo innymi stresującymi działaniami. Poza oceną działania w stresie, program sugeruje także strategie obrony przed poczuciem lęku i stresem w związku z podejmowaniem działania.

Według przeprowadzonych eksperymentów, kiedy ludzie oceniają zadanie jako niebezpieczne, mają większe problemy w przetwarzaniu informacji. Z kolei ludzie oceniający zadanie raczej jako ambitne wyzwanie postrzegają też siebie jako posiadających pełnię a nawet nadmiar możliwości by temu zadaniu sprostać, nie zważają na stres i wykonują zadanie dobrze.

Program symulował, jak ludzie w stanie wspomnianego "niepokoju matematycznego" wykonują serię odejmowań (od liczby czterocyfrowej np. 287,9 odejmowano kolejno liczby jedno lub dwucyfrowe jak 2 czy 22). Podobnie jak badani "na luzie", odpowiedzieli poprawnie na wszystkie zadania, ale szybkość odpowiadania była niższa o 25%. Ponadto, zdaniem badaczy, wyniki eksperymentów sugerują dwa sposoby na zmianę nastawienia z "przestraszonego" na "ambitne". Po pierwsze ludzie mogą podnosić swoją wiedzę dzieki instrukcjom i praktyce; po drugie - stale sprawdzać rezultaty swojej pracy, w celu upewniania się w słuszności, poprawności wykonywanej pracy.