Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Symulator mózgu - prace ruszyły pełną parą!

Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał poważnie o realizacji takiego przedsięwzięcia. Postęp technologiczny sprawił jednak, że znaleźli się odważni: IBM we współpracy ze szwajcarskimi naukowcami rozpoczął prace nad stworzeniem superkomputera, którego zadaniem będzie symulowanie działania ludzkiego mózgu. I to na poziomie molekuł.

Superkomputer nosi nazwę Blue Brain. Nawiązanie do "Blue Gene" jest nieprzypadkowe, badacze mają zamiar skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas konstruowania tej ostatniej maszyny.

Szczytowa wydajność Blue Brain ma wynieść przynajmniej ok. 23 teraflopy. Komputer ma pomóc w zrozumieniu, skąd biorą się takie choroby, jak autyzm czy depresja, która uznawana jest za zmorę XXI wieku.

Zdaniem Henriego Markrama, kierownika Brain and Mind Institute w Lozannie, to pierwszy raz, kiedy człowiek będzie w stanie w czasie rzeczywistym zasymulować i obejrzeć mózg w działaniu. Bez otwierania czaszki czy drażnienia wybranych fragmentów prądem.

Budowę superkomputera poprzedziło ponad dziesięć lat badań, w trakcie których Markram ze współpracownikami gromadził dane na temat budowy i sposobu działania komórek nerwowych w korze mózgowej (nowej istocie korowej, łac. neocortex).

Więcej informacji: New Scientist