Światowy gigant ogłasza powstanie Google Ventures

Google powiadomiło dziś o powołaniu do życia funduszu typu Venture Capital. Nowy projekt firmy związany jest z inwestowaniem w obiecujące projekty przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki, w tym oczywiście w technologie i internet.

Google Ventures jest kolejnym dużym projektem firmy. Tym razem światowy gigant internetowy otworzył własny fundusz typu Venture Capital. Google zamierza inwestować środki w branże technologiczne. Firma na pierwszym miejscu stawia projekty związane z internetem, tworzeniem aplikacji oraz związane z ekologicznymi technologiami, biotechnologią i ochroną zdrowia. Fundusz nie wyklucza jednak współfinansowania innych obiecujących projektów. Google Ventures zamierza przede wszystkim skupiać się na inwestowaniu we wszelkie innowacyjne rozwiązania w wymienionych wyżej sektorach.

Wśród klientów GV mogą znaleźć się zarówno małe jak i duże firmy. Maksymalna ilość środków jakie Google chce przeznaczyć na współfinansowanie pojedynczej inwestycji może wynosić nawet dziesiątki milionów dolarów. Kwota ta będzie oczywiście uzależniona od stopnia ryzyka projektu i możliwości finansowych jakie posiada jego twórca.

Co ważne, Google Ventures nie będzie wymagać żadnych dodatkowych umów z partnerami (np. reklamowych i nie bedzie wymagał od firm partnerskich korzystania aplikacji Google).

Aby aplikować do GV należy wysłać maila na adres [email protected], który zawierać będzie opis lub prezentację projektu (maksymalnie 20 slajdów lub 3 strony biznesplanu).