Strata Terra Lycos

Firma poniosła w drugim kwartale ponad 56 mln USD straty na wyniku EBITDA. Przychody natomiast były wyższe od spodziewanych.

W drugim kwartale br. Terra Lycos zaksięgował przychody w wysokości 157 mln USD, o 34% większe niż przed rokiem. Wynik EBIDTA zakończył na ujemnym poziomie 56 mln USD. Jest to poprawa wyników, ponieważ Terra Lycos poniósł w I kw. 2001 r. straty większe o 8,75 mln USD. Przychody firmy wyniosły wówczas 164 mln USD. Po ogłoszeniu wyników za I kw. br. Terra Lycos przewidywał przychody w II kw. na poziomie 144 - 148 mln USD.

Hiszpańskiemu gigantowi pomogła zapewne umowa zawarta z Bertelsmannem, w ramach której niemiecka grupa medialna w ciągu pięciu lat wyda na reklamę w sieci Terra Lycos 1mld USD. W informacji Terra Lycos nie podano jaka część przychodów pochodziła z umowy z Bertelsmannem.

Terra Lycos powstał w październiku ub. roku po przejęciu przez hiszpańską Terra Networks amerykańskiego portalu Lycos za 4,6 mld USD.

<i>Źródło: Reuters</i>