Ster-Projekt dla Telekomunikacji

Spółka podpisała z TP S.A. umowę o wartości 15,5 mln zł, na mocy której zaprojektuje i dokona przystosowania biur telekomu do wykorzystania systemu platform CRM.

TP S.A. i Ster-Projekt podpisały umowę na mocy której warszawski integrator wykonana prace koncepcyjne, projektowe i budowlane (lub remontowo- adaptacyjne) niezbędne do przygotowania nieruchomości telekomu do użytkowania systemu Platform CRM. Ster-Projekt ma zarobić na projekcie 15,5 mln zł.

Strony ustaliły, że łączna kwota kar umownych i odpowiedzialności Ster-Projekt S.A. za ewentualne szkody wyrządzone TP S.A. podczas realizacji projektu wyniesie do 50% całkowitego wynagrodzenia.