Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ster-Projekt dla Telekomunikacji

Spółka podpisała z TP S.A. umowę o wartości 15,5 mln zł, na mocy której zaprojektuje i dokona przystosowania biur telekomu do wykorzystania systemu platform CRM.

TP S.A. i Ster-Projekt podpisały umowę na mocy której warszawski integrator wykonana prace koncepcyjne, projektowe i budowlane (lub remontowo- adaptacyjne) niezbędne do przygotowania nieruchomości telekomu do użytkowania systemu Platform CRM. Ster-Projekt ma zarobić na projekcie 15,5 mln zł.

Strony ustaliły, że łączna kwota kar umownych i odpowiedzialności Ster-Projekt S.A. za ewentualne szkody wyrządzone TP S.A. podczas realizacji projektu wyniesie do 50% całkowitego wynagrodzenia.