Starsi "ciągną" podcasty

Najnowsze amerykańskie badania wykazały, że głównym odbiorcą podcastów nie jest młodzież, lecz ludzie starsi, po 45. roku życia - podał serwis internetowy Vnunet.com.

Właśnie w tej grupie wiekowej odsetek osób, które twierdząco odpowiedziały na pytanie o to, czy korzystają z podcastów, był największy - wyniósł 21%. Wśród ludzi w wieku od 15 do 24 lat na to samo pytanie odpowiedziało pozytywnie już tylko 13% respondentów.

Badania przeprowadziła amerykańska firma CLX na grupie 8 tyś. konsumentów. Ogólne wyniki badań są lekko poniżej oczekiwań - okazuje się mianowicie, że jedynie 15% ze wszystkich ankietowanych odsłuchuje podcasty. Tak niski wynik może zadziwiać, zważywszy na fakt, że firma Apple zdecydowała się na umieszczanie w swoim serwisie iTunes do darmowego pobrania kilka tysięcy podcastów.