Standard na kursie 2 - 10.05

Krakowski spleen: miniony tydzień przyniósł dwucyfrowe spadki kursów Interii i ComArch-u. Najwyższe wzrosty w sektorze technologicznym odnotowały za to spółki poznańska i warszawska – Talex i Simple.

W minionym tygodniu blisko 3,4% stracił TechWIG, który po piątkowej sesji przyjął wartość 496,2 punktów. Nieznacznie, w skali tygodnia straciły WIG (-0,4%) i WIG 20 (-0,7%). Wyraźne ożywienie i poprawę przyniósł środek tygodnia, kiedy to zza oceanu dotarły dobre wieści o wynikach Cisco, które w zakończonym trzecim kwartale swojego roku finansowego zarobiło netto pro form a ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej.

Jednak ożywienie, zarówno za „Wielką Wodą” jak i na warszawskiej giełdzie trwało raczej krótko i nie mogło pomóc wszystkim. Tydzień przyniósł kilka znaczących spadków kursów spółek technologicznych. Ponad 20% straciły notowania ComArch-u. Krakowska spółka podała zaskakująco słabe wyniki pierwszego kwartału – zysk operacyjny obniżył się w stosunku do wyników z I kwartału 2001 ponad sześciokrotnie. Kilkunastoprocentowe spadki odnotowały też Apexim (-15,7%), Getin (-15,2%) i Interia (-12,1%). Znacznie zniżkowały również Softbank (-9,17%, to kolejny tydzień znacznego spadku notowań spółki; w sumie od pojawienia się pierwszych informacji o dodatkowych obciążeniach ubiegłorocznego wyniku spółki, kurs Softbanku obniżył się niemal o 30%) i Sterprojekt (-9,27%).

Powyżej indeksu traciły także m.in. MCI i Optimus, który przedstawił wyniki za pierwszy kwartał działalności po podziale d. Optimusa. Nowosądecka spółka raportowała za pierwszy kwartał br. m.in. zwiększenie o 68% zysku netto (przy obniżce przychodów o blisko 40%), z zadowoleniem inwestorów nie mogła się jednak zapewne spotkać informacja o 25% spadku sprzedaży PC-tów.

Ponad 21% zyskały natomiast w minionym tygodniu akcje Talexu. Znaczny wzrost nastąpił także na akcjach , które zyskały 9,7%. Na początku tygodnia Talex podał pomyślne wyniki za pierwszy kwartał – spółka zarobiła netto 1,63 mln zł (rok wcześniej w tym samym okresie – 0,25 mln zł, skonsolidowany wynik netto za cały 2001 rok wyniósł natomiast 1,98 mln zł). Warszawska Simple także podała dobre wyniki kwartalne, a ponadto czteroletnią prognozę, która przewiduje m.in. uzyskanie w br. 0,95 mln zł zysku netto, a w 2003 – 1,15 mln zł.