Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standard na kursie 2 - 10.05

Krakowski spleen: miniony tydzień przyniósł dwucyfrowe spadki kursów Interii i ComArch-u. Najwyższe wzrosty w sektorze technologicznym odnotowały za to spółki poznańska i warszawska – Talex i Simple.

W minionym tygodniu blisko 3,4% stracił TechWIG, który po piątkowej sesji przyjął wartość 496,2 punktów. Nieznacznie, w skali tygodnia straciły WIG (-0,4%) i WIG 20 (-0,7%). Wyraźne ożywienie i poprawę przyniósł środek tygodnia, kiedy to zza oceanu dotarły dobre wieści o wynikach Cisco, które w zakończonym trzecim kwartale swojego roku finansowego zarobiło netto pro form a ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej.

Jednak ożywienie, zarówno za „Wielką Wodą” jak i na warszawskiej giełdzie trwało raczej krótko i nie mogło pomóc wszystkim. Tydzień przyniósł kilka znaczących spadków kursów spółek technologicznych. Ponad 20% straciły notowania ComArch-u. Krakowska spółka podała zaskakująco słabe wyniki pierwszego kwartału – zysk operacyjny obniżył się w stosunku do wyników z I kwartału 2001 ponad sześciokrotnie. Kilkunastoprocentowe spadki odnotowały też Apexim (-15,7%), Getin (-15,2%) i Interia (-12,1%). Znacznie zniżkowały również Softbank (-9,17%, to kolejny tydzień znacznego spadku notowań spółki; w sumie od pojawienia się pierwszych informacji o dodatkowych obciążeniach ubiegłorocznego wyniku spółki, kurs Softbanku obniżył się niemal o 30%) i Sterprojekt (-9,27%).

Powyżej indeksu traciły także m.in. MCI i Optimus, który przedstawił wyniki za pierwszy kwartał działalności po podziale d. Optimusa. Nowosądecka spółka raportowała za pierwszy kwartał br. m.in. zwiększenie o 68% zysku netto (przy obniżce przychodów o blisko 40%), z zadowoleniem inwestorów nie mogła się jednak zapewne spotkać informacja o 25% spadku sprzedaży PC-tów.

Ponad 21% zyskały natomiast w minionym tygodniu akcje Talexu. Znaczny wzrost nastąpił także na akcjach Simple, które zyskały 9,7%. Na początku tygodnia Talex podał pomyślne wyniki za pierwszy kwartał – spółka zarobiła netto 1,63 mln zł (rok wcześniej w tym samym okresie – 0,25 mln zł, skonsolidowany wynik netto za cały 2001 rok wyniósł natomiast 1,98 mln zł). Warszawska Simple także podała dobre wyniki kwartalne, a ponadto czteroletnią prognozę, która przewiduje m.in. uzyskanie w br. 0,95 mln zł zysku netto, a w 2003 – 1,15 mln zł.