Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standard na kursie 19 – 26.04

Ponad 10% zyskały w minionym tygodniu akcje TP SA, co z pewnością wiązać można z pomyślną dla posiadaczy licencji UMTS decyzją URTiP w sprawie przesunięcia terminu uruchomienia usług telefonii 3G. Liderami spadków były Elektrim (-30%) oraz Apexim (-16%), które coraz bliższe są bankructwa.

W minionym tygodniu WIG zyskał 1,8%, WIG 20 1,2%. Indeks spółek technologicznych stracił natomiast 2,8%.

Największe spadki odnotowały akcje Elektrim (-30,2%), Apexim (-16,3%), Szeptel (-12,9%) oraz MacroSoft (-10%). Powyżej 5% straciły ponadto Softbank (-5,9%), MCI (-5,3%) oraz Netia (-5%).

W skali tygodnia znacznie zyskały natomiast papiery TP SA (10,5%), Talexu (7,2%), Grupy Onet (5,9%), i Simple (4,7%).

Akcje walczącego o przetrwanie Elektrimu traciły cały tydzień: najpierw, w związku z informacjami o zmianach personalnych, następnie po informacji o odrzuceniu przez wierzycieli spółki propozycji układowych. Cały czas na papierach spółki utrzymywały się przy tym wysokie obroty. Natomiast w piątek akcje Elektrimu rosły podczas całej sesji, by na zamknięciu zyskać ponad 8% w stosunku do dnia poprzedniego. Wartość obrotów w piątek przekroczyła w sumie 8 mln zł. W tym czasie nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje mogące uzasadnić wzrost; wręcz przeciwnie: obligatariusze jeszcze raz zademonstrowali twarde stanowisko, podkreślając, że w razie nieotrzymania rekompensaty za opóźnienie w spłacie obligacji, będą domagać się zaspokojenia swoich roszczeń w trybie postępowania upadłościowego.

Na skraju bankructwa balansuje także nadal Apexim. Sąd rozpatrujący wniosek o otwarcie postępowania układowego opóźnił wydanie decyzji, do czasu zbadania przesłanek przez biegłego. Tymczasem Apexim musi do końca kwietnia wykupić od BRE łódzkiego Wonloka, za 21 mln zł. W przeciwnym przypadku, jego bilans i tak zostanie obciążony tą kwotą w ramach kary za niezrealizowanie opcji zakupu. Nie wiadomo, kto mógłby skredytować spółkę, która obecnie ma 120 mln zł długu, w tym 25 mln zł w Pekao.

Ciekawa sytuacja zarysowała się w przypadku Szeptela – w środę notowania operatora spadły o ponad 10%. W czwartek odnotowano na akcjach spółki zwiększone obroty przy wysokich obrotach. W tym tygodniu straciły również akcje Softbanku, mimo zapewnień zarządu spółki o tym, że nie utworzy ona rezerw obciążających ubiegłoroczny wynik.

Warto odnotować znaczny wzrost notowań TP SA. Papiery telekomu zyskały w sumie w tym tygodniu ponad 10%, na co złożyły się z pewnością informacja o rocznej prolongacie terminu uruchomienia usług telefonii 3G, ogłoszona przez URTiP, jak również korzystne dla spółki rekomendacje wydane przez kilka instytucji. Według nich notowania osiągnęły już dno i uwzględniają czarny scenariusz rozwoju wydarzeń. Notowania TP SA powróciły do poziomu z początku marca br.