Środowy Przegląd Prasy

Według obserwatorów, publiczna oferta ITI Holdings spotkała się na razie z nikłym zaintersowaniem inwestorów, a jej powodzenie zależeć będzie od postawy największych funduszy emerytalnych.

PRAWO I GOSPODARKA

Nikły odzew na ITI

Zdaniem specjalistów, sukces publicznej oferty ITI Holdings zależeć będzie od postawy największych funduszy emerytalnych. Jak dotychczas oferta cieszy się nikłym zainteresowaniem inwestorów. Część analityków uważa, że ryzyko niepowodzenia subskrypcji jest duże. (s. 3)

Plus wprowadza MMS-y po 2,44 zł

28 czerwca sieć Plus GSM uruchomi komercyjnie usługę MMS. Wysłanie jednej wiadomości MMS będzie kosztowało 8 razy więcej niż wysłanie SMS-a w sieci Polkomtela. Jedyny na razie dostępny telefon obsługujący ten format wiadomości to Sony Ericsson T68i – w Plusie kosztuje on 999 zł do 1399 zł (w pakiecie z kamerą). Do końca 2002 roku Plus planuje sprzedać 10 tys. takich telefonów. (s. 4)

Przyspieszyć sprzedaż telekomu

Do końca roku w rękach Skarbu Państwa może zostać poniżej 16% akcji TP S.A. Wczoraj ministerstwo przekazało 14 mln akcji do BGŻ. 40 mln akcji ma objąć z kolei BGK. Oba banki zapowiedziały szybką sprzedaż walorów TP S.A., co może przyczynić się do znacznego obniżenia notowań telekomu. Analitycy przypuszczają, że resort może celowo prowadzić dokapitalizowywanie akcjami banków, aby zmusić konsorcjum France Telecom – Kulczyk Holding do szybszej realizacji opcji na zakup 2,5% akcji Telekomunikacji Polskiej od MSP. (s. 5)

PARKIET

Większe straty MCI

Skonsolidowana strata MCI za 2001 rok wyniosła 10,7 mln zł i jest o ponad 3 mln zł wyższa niż strata po czterech miesiącach narastająco. Przychody za ub. rok wyniosły 59 mln zł, a strata netto – 7,6 mln zł (w raporcie za cztery kwartały narastająco – 5,7 mln zł). Gorszy wynik jest wynikiem większej straty spółki zależnej Computer Communication Systems – tłumaczy zarząd, Według audytora CCS może być zmuszona do zapłacenia 2 mln USD odszkodowań na rzecz VeriSign. (s. 4)

Softbank z IVU

Spółka zależna Softbanbku – Bezpieczeństwo.pl – podpisała umowę z niemiecką firmą IVU Traffic Technologies. Dzięki umowie polska spółka zaistnieje na rynku użyteczności publicznej – będzie oferować m.in. systemy planowania, dyspozycji, oraz zarządzania ruchem pojazdów. (s. 4)

PULS BIZNESU

BRE rządzi na WZA Elektrimu

Na WZA Elektrimu zwołanym na 28 czerwca zarejestrowało się 44 akcjonariuszy, posiadających 51,8% kapitału spółki. Największym zarejestrowanym akcjonariuszem jest BRE Bank, który zarejestrował ponad 14 mln akcji (37% głosów na WZA). Ponad 10% głosów na WZA będzie miał Zbigniew Jakubas, a Ryszard Opara – 19% głosów. Podczas WZA zapaść mają decyzje na temat emisji akcji dla zarządu i rady nadzorczej, a także o udzieleniu absolutorium byłym członkom władz. (s. 5)