Środowy Przegląd Prasy

Przyszłość Inteligo ma rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Bankgesekschaft Berlin zamierza wycofać się z polskiej inwestycji.

PARKIET

HP przyjął warunki ARiMR

HP przyjął wszystkie warunki postawione przez ARiMR. Z kontraktu wyłączona została m.in. część nieinformatyczna, w którą zaangażowany miał być ComputerLand. Według prezesa ARiMR 80% prac w tej części kontraktu może być wykonanych przez pracowników agencji. HP twierdzi, że także umowa z CL na podwykonawstwo będzie renegocjowana, CL prawdopodobnie będzie uczestniczył w części informatycznej kontraktu. (s. 4)

Inteligo na sprzedaż

W ciągu najbliższych kilku tygodni znana będzie przyszłość Inteligo – powiedział wczoraj Tomasz Kaźmierowski, członek zarządu IFS. Bankgeselschaft Berlin zamierza wycofać się z inwestycji w Polsce, prawdopodobnie sprzeda udziały w IFS wraz z polskim oddziałem BGB Polska. Inteligo ma się stać zyskowne w ciągu 1,5 – 2 lat. (s. 5)

PRAWO I GOSPODARKA

KGHM chce osiągnąć zysk netto w I kwartale

KGHM zamierza sprzedać pozostający w jej rękach pakiet 11,96% akcji Telewizji Familijnej. Do połowy marca KGHM przedstawi trzyletnią strategię, co powinno zaowocować pozytywną reakcją kredytodawców odnośnie restrukturyzacji zadłużenia. Chodzi o 1,2 mld zł, które zostaną przeznaczone na finansowanie działalności TL Dialog. (s. 5)

PULS BIZNESU

Prokom wykupi obligacje Telewizji Familijnej

Do końca marca Prokom ma wykupić obligacje Telewizji Familijnej wartości 26 mln zł. Pozwoli to na działalność producenta telewizji Puls jeszcze przez kilka miesięcy. Do wakacji zarząd TF obiecał znaleźć inwestora. (s. 5)

Elektrim: fiasko NWZA

Sąd umorzył postępowanie w sprawie wczesniejszego zwołania NWZA Elektrimu. Tymczasem jednak nad kwietniowym terminem NWZA zbierają się coraz ciemnejsze chmury. O możliwości zerwania NWZA mówił przewodniczący KPWiG, podobną opinię wyraził teraz Waldemar Siwak, szef RN Elektrimu. Przy majowym terminie będą zapewne obstawać Vivendi i JP Morgan, posiadające wspólnie ok. 17% akcji holdingu. (s. 7)