Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Średnia prędkość łącza internetowego w Wielkiej Brytanii - 3,6 Mb/s

Ofcom, brytyjski regulator rynku, przeprowadził badania związane z ustaleniem średniej prędkości łącz internetowych wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC News kształtuje się ona na poziomie 3,6 Mb/s.

W artykule Wielka Brytania - internet wolniejszy niż w Polsce! podawaliśmy, że Brytyjczycy w 2007 roku korzystali z łącz o średniej prędkości na poziomie 2,6 Mb/s. Był to jednak wynik uzyskany na podstawie wartości deklarowanych przed dostawców, a nie efekt pomiaru przepustowości łącz. Jak podaje BBC News badania związane z ustaleniem rzeczywistej średniej prędkości łącza internetowego w Wielkiej Brytanii przeprowadził Ofcom, brytyjski regulator rynku.

Po wykonaniu złożonych testów okazało się, że średnia prędkość łącza internetowego w Wielkiej Brytanii kształtuje się na poziomie 3,6 Mb/s. Regulator zwrócił przy tym uwagę na fakt, że Internauci korzystają z łącz o gorszych parametrach niż wynikałoby to z obietnic składanych w reklamach przed dostawców szerokopasmowego Internetu. Nie są także wykorzystywane fizyczne możliwości linii telefonicznych.

Sytuacja znalazła odzwierciedlenie w wynikach badań zadowolenia konsumentów z użytkowanego łącza. Wśród osób, które przeglądają przede wszystkim strony internetowe wskaźnik ten osiągnął 93%. W przypadku Internautów oglądających materiały wideo spadł jednak do 67%.

Średnia prędkość łącza jest zależna od sposobu jej wyznaczania i trudno mówić o bezpośrednich porównaniach różnych badań. Warto jednak dodać, że we wrześniu ubiegłego roku w artykule Tylko Japonia gotowa na internet nowej generacji informowaliśmy, że w Polsce kształtuje się ona na poziomie 1,4 Mb/s.