Spory nad e-podpisem

18 września odbędzie się w Sejmie głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o podpisie elektronicznym. Poprzeć je zamierza klub parlamentarny AWS. Przeciwko głosować będzie Unia Wolności, SLD i SKL.

Klub AWS opowiedział się za senacką poprawką do ustawy o podpisie elektronicznym, która rozszerzałaby uprawnienia Narodowego Banku Polskiego (NBP) związane z certyfikacją tego rodzaju podpisów. Przeciwko tej poprawce planują głosować na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu kluby SLD, SKL i UW.

Posłowie klubu AWS opowiedzieli się za wybraniem jednej instytucji, która w imieniu rządu świadczyłaby usługi certyfikacyjne w obrębie podpisu elektronicznego. W przyjętej pod koniec lipca br. przez Sejm ustawie o podpisie elektronicznym, NBP wraz z zależną od siebie spółką Centrast otrzymałyby prawo wyłączności na świadczenie usług uwierzytelniania wszystkich wystawców certyfikatów. Posłowie AWS uważają natomiast, że lepszym rozwiązaniem byłoby, aby istniała tylko jedna instytucja zajmująca się wydawaniem i obsługą certyfikatów. Zdaniem posła Stefana Macnera z SLD, wskazanie przez prezesa NBP naczelnego urzędu certyfikacyjnego w kraju może być nieobiektywne. Infrastruktura klucza publicznego jest bezpieczniejsza w przypadku istnienia wielu urzędów najwyższego szczebla.