Spór o Gadu-Gadu

Postulaty wyłączenia Gadu-Gadu wysuwają przedstawiciele firmy SalesManager Software w stosunku do komunikatora w wersjach od 7.0 do 7.5 build 2243, tłumacząc, że spółka Gadu-Gadu narusza postanowienia licencyjne. SalesManager Software jest polskim przedstawicielem firmy Eyeball Networks, której technologię wykorzystywał operator GG. Wersje 7.x, z wyjątkiem najnowszej 7.6, zawierają komponenty należące do firmy Eyeball Networks i dlatego nie powinno być tam reklam - dodają przedstawiciele SalesManager. Wszystko wskazuje na to, że sprawa skończy się w sądzie. Czy zaszkodzi to w debiucie spółki Gadu-Gadu na giełdzie?

O sporze pisaliśmy dokładnie w tekście Kanadyjczycy wyłączyli wizję Gadu-Gadu.

Z dzisiejszego komunikatu firmy SalesManager Software dowiedzieliśmy się, że Gadu-Gadu posiadało jedynie prawa majątkowe do wspomnianych wersji komunikatora, a prawa autorskie należą do kanadyjskiej firmy:

Zgodnie z zapisami umowy licencyjnej, wszystkie prawa wynikające z praw do własności intelektualnej, praw autorskich, patentowych, zwyczajowych do oprogramowania, wszystkich komponentów, dokumentacji, wszelkich Uzyskanych Produktów (opartych lub stworzonych z wykorzystaniem komponentów do Programowania Licencjodawcy), a także wszelkie kopie oprogramowania lub zawierający którykolwiek z komponentów, są własnością Licencjodawcy [EyeBall Networks - przyp. red.].

posiadało jedynie licencyjne prawa majątkowe do korzystania ze stworzonych wersji komunikatorów, a te prawa zostały wycofane.

Jeśli okazałoby się to prawdą, to wszystkie wersje GG zawierające kod firmy Eyeball są wykorzystywane nielegalnie - chodzi oczywiście o wyświetlanie reklam oraz umożliwianie prowadzenia rozmów tekstowych. Przypomnijmy, że firma EyeBall Networks dostarczyła m.in. rozwiązania techniczne związane z rozmowami audio-wideo (od początku października są one wyłączone) oraz przesyłaniem plików za pomocą sieci P2P.

Udostępnienie komunikatora Gadu Gadu w najnowszej wersji 7.6, nie rozwiązuje problemu, gdyż użytkownicy nie mają obowiązku go . Wypuszczenie nowej wersji, nie zawierającej komponentów firmy Eyeball, nie zmienia faktu, iż nieprawnie używane wersje stanowią większość wszystkich, używanych na rynku. Oświadczenia wyświetlane w nowych wersjach komunikatorów informujące, iż wszelkie prawa do nich należą do Gadu Gadu są sprzeczne z faktami i wprowadzają w błąd użytkowników. Gadu-Gadu w dalszym ciągu udostępnia rozmowy tekstowe i usługi telefonii oraz czerpie korzyści majątkowe z wyświetlania reklam w komunikatorach Gadu-Gadu, w których kodzie źródłowym widnieje zapis: Copyright (c) 2001 Eyeball Networks Inc. - informują przedstawiciele SalesManager Software. Zapowiadają oni również wynajęcie firmy monitorującej ilość używanego oprogramowania GG należącego do Eyeball oraz wystąpienie z odpowiednimi roszczeniami odszkodowawczymi i prawnymi, zakazującymi czerpania korzyści majątkowych.

Komentarz rzecznika Gadu-Gadu, Jarosława Rybusa

Stanowisko Gadu-Gadu i nasza ocena sytuacji, przedstawione już w ubiegłym tygodniu, są niezmienne. Według nas licencjodawca i dystrybutor naruszyli postanowienia umowy, dlatego podejmiemy odpowiednie kroki prawne.

Pełny tekst komunikatu znajduje się tutaj.

Apel spółki Gadu-Gadu o aktualizację komunikatora poprzez pobranie najnowszej, bezpłatnej wersji Gadu-Gadu 7.6 oraz wyjaśnienie sytuacji prawnej.