Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spadł zysk netto Netii

Przychody niezależnego operatora za II kwartał br. wzrosły o 3% i wyniosły 223,8 mln zł. Skonsolidowany zysk netto za II kwartał spadł z 31,78 mln zł w 2004 roku do 24,92 mln zł. Spadek tego wyniku był zgodny z oczekiwaniami analityków.

Zysk netto za całe I półrocze wyniósł 48,4 mln zł, w porównaniu do 68,8 mln zł za I półrocze 2004 roku. Skonsolidowane przychody operatora w tym okresie wyniosły 440,2 i były 4% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadek jest efektem malejących wpływów z usług głosowych - podsumował Krzysztof Kaczmarczyk z DB Securieties. Ceny usług głosowych maleją, przy zachowaniu na niego zbliżonego poziomu popytu. Średni miesięczny przychód na linię (w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych) zmniejszył się w II kwartale br. o 9% do kwoty 98 zł w porównaniu do 108 zł w II kwartale 2004 roku.

Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe (takich jak pośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe, usługi sieci inteligentnej i pozostałe usługi telekomunikacyjne) zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej w II kwartale 2005 roku do 44%, osiągając wartość 96,3 mln zł.

EBITDA za I półrocze wyniosła 172,7 mln zł, wykazując wzrost o 8% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, kiedy wyniosła 159,5 mln zł.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły odpowiednio 74% i 73% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w II kwartale i I półroczu 2005 roku.

Liczba linii dzwoniących nieznacznie spadła. Na koniec II kwartału br. wyniosła 423.678 w porównaniu do 426.606 linii dzwoniących na koniec II kwartału 2004 roku. Liczba linii biznesowych wyniosła 149.093, wykazując wzrost o 4% w porównaniu do II kwartału 2004 roku. Udział linii biznesowych w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 35,2%.

Liczba aktywnych portów ADSL wzrosła do 31.470 na koniec II kwartału 2005 roku, osiągając 7% udział w liczbie linii dzwoniących ogółem.

Przypomnijmy, że Netia Mobile złożyła wniosek o rezerwację częstotliwości UMTS do URTiP i obecnie oczekuje na decyzję regulatora. Ponadto w dniu 9 maja 2005 r. Netia Mobile złożyła ponownie wniosek o rezerwację częstotliwości z zakresu GSM 1800 MHz. Netia Globe i Netia Świat, spółki zależne Netii, złożyły wnioski o rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz, przyznanych im w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Prezesa URTiP.

Cena akcji Grupy Netia w dniu dzisiejszym o godzinie 10:35 wynosiła 4,62 zł.