Spadł zysk netto Netii

Przychody niezależnego operatora za II kwartał br. wzrosły o 3% i wyniosły 223,8 mln zł. Skonsolidowany zysk netto za II kwartał spadł z 31,78 mln zł w 2004 roku do 24,92 mln zł. Spadek tego wyniku był zgodny z oczekiwaniami analityków.

Zysk netto za całe I półrocze wyniósł 48,4 mln zł, w porównaniu do 68,8 mln zł za I półrocze 2004 roku. Skonsolidowane przychody operatora w tym okresie wyniosły 440,2 i były 4% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadek jest efektem malejących wpływów z usług głosowych - podsumował Krzysztof Kaczmarczyk z DB Securieties. Ceny usług głosowych maleją, przy zachowaniu na niego zbliżonego poziomu popytu. Średni miesięczny przychód na linię (w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych) zmniejszył się w II kwartale br. o 9% do kwoty 98 zł w porównaniu do 108 zł w II kwartale 2004 roku.

Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe (takich jak pośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe, usługi sieci inteligentnej i pozostałe usługi telekomunikacyjne) zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej w II kwartale 2005 roku do 44%, osiągając wartość 96,3 mln zł.

EBITDA za I półrocze wyniosła 172,7 mln zł, wykazując wzrost o 8% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, kiedy wyniosła 159,5 mln zł.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły odpowiednio 74% i 73% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w II kwartale i I półroczu 2005 roku.

Liczba linii dzwoniących nieznacznie spadła. Na koniec II kwartału br. wyniosła 423.678 w porównaniu do 426.606 linii dzwoniących na koniec II kwartału 2004 roku. Liczba linii biznesowych wyniosła 149.093, wykazując wzrost o 4% w porównaniu do II kwartału 2004 roku. Udział linii biznesowych w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 35,2%.

Liczba aktywnych portów ADSL wzrosła do 31.470 na koniec II kwartału 2005 roku, osiągając 7% udział w liczbie linii dzwoniących ogółem.

Przypomnijmy, że Netia Mobile złożyła wniosek o rezerwację częstotliwości UMTS do URTiP i obecnie oczekuje na decyzję regulatora. Ponadto w dniu 9 maja 2005 r. Netia Mobile złożyła ponownie wniosek o rezerwację częstotliwości z zakresu GSM 1800 MHz. Netia Globe i Netia Świat, spółki zależne Netii, złożyły wnioski o rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz, przyznanych im w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Prezesa URTiP.

Cena akcji Grupy Netia w dniu dzisiejszym o godzinie 10:35 wynosiła 4,62 zł.