Spada skuteczność reklamy w RSS

Firma Pheedo opublikowała kolejny raport na temat reklamy w kanałach RSS. Wartość Click through rate dla subskrybowanych wiadomości #znacznie spadła# w stosunku do danych z grudnia 2005. Wartość CTR nadal jest jednak wyższa, niż w klasycznych reklamach graficznych zamieszczanych na stronach WWW.

Wartość CTR, czyli stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń, wynosi 2,76% dla wiadomości będących samodzielną reklamą RSS, oraz 0,45% dla tzw. zagnieżdżonych reklam (inline).

Procent osób które kliknęły w reklamę samodzielną vs zagnieżdżoną (inline)

Procent osób które kliknęły w reklamę samodzielną vs zagnieżdżoną (inline)

Dane zebrane w grudniu 2005 roku podawały, że w reklamę samodzielną (standalone) klikało 7,99% osób, a zawartą w treści wpisu (inline) 0,85% osób. Wartości te spadły odpowiednio o 65% i 47%. Wysokie wyniki z zeszłego roku autorzy raportu tłumaczą ciekawością użytkowników oraz omyłkowymi kliknięciami - internauci nie odróźniali reklam od prawdziwej zawartości kanału RSS.

Według raportu DoubleClick przeciętny CTR dla zwykłych internetowych reklam graficznych wynosi około 0,2 - 1,17%.

Wartość Click through rate różni się w zależności od tematyki. W USA najwięcej osób klika w wiadomości reklamowe dotyczące humoru, komiksów (9,62%), podróży (8,54%) oraz dzieci i rodziny (7,61%):

Procent kliknięć na wiadomość reklamową ze względu na treść

Procent kliknięć na wiadomość reklamową ze względu na treść

Raport wykazuje, jak dużo osób klika w nagłówki wiadomości (nie reklam), aby przejść do strony z materiałem źródłowym. W zależności od treści robi to od 2% do 55% internautów. Więcej osób klika na nagłówki streszczeń niż pełnych artykułów:

Procent osób które klika w nagłówki wiadomości (nie reklam). Pełne wiadomości vs streszczenia.

Procent osób które klika w nagłówki wiadomości (nie reklam). Pełne wiadomości vs streszczenia.

Ponad 90% osób subskrybujących wiadomości RSS nie opuszcza czytnika aby obejrzeć materiał na stronie źródłowej.

Spośród 50 przebadanych kanałów RSS, 84% wydawców zdecydowało się na publikację streszczeń, a nie całych wiadomości.

Cały raport dostępny na stronach Pheedo. (ang.)

Reklama w blogach, RSSach i podcastach wychodzi z marginesu.

Nie tak prosto. Technologia RSS może wstrząsnąć dotychczasowym modelem reklam online. Znalezienie rozwiązania nie będzie proste.