Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sojusz sieciowych gigantów

Cisco Systems i NEC Corp. zawarły umowę o współpracy przy sprzedaży korporacyjnych sieci telefonicznych i rozwoju technologii internetowych.

NEC Corporation będzie dostosowywał swoje urządzenia telefoniczne do współpracy z sieciami komputerowymi produkcji Cisco Systems.

Celem sojuszu jest przystosowany telefonicznych sieci korporacyjnych do przesyłania danych i Internetu. Producentom chodzi szczególnie o wdrażanie technologii Voice over IP – przesyłanie głosu w postaci danych. Pozwala to przedsiębiorstwom o rozległej sieci oddziałów na oszczędzanie na połączeniach telefonicznych, ponieważ przesyłając głos jako pakiety danych płaci się wówczas tylko za połączenia internetowe.

Oficjalne porozumienie jest potwierdzeniem faktycznego stanu rzeczy – NEC już sprzedaje rozwiązania Cisco w Japonii.

Tymczasem na rynku rozwiązań VoIP pojawił poważny konkurent dla Cisco.Firma Avaya Inc., która z końcem września staje się własnością Lucent Technologies, także uruchomiła produkcję urządzeń sieciowych tej samej klasy co Cisco..