Sojusz sieciowych gigantów

Cisco Systems i NEC Corp. zawarły umowę o współpracy przy sprzedaży korporacyjnych sieci telefonicznych i rozwoju technologii internetowych.

NEC Corporation będzie dostosowywał swoje urządzenia telefoniczne do współpracy z sieciami komputerowymi produkcji Cisco Systems.

Celem sojuszu jest przystosowany telefonicznych sieci korporacyjnych do przesyłania danych i Internetu. Producentom chodzi szczególnie o wdrażanie technologii Voice over IP – przesyłanie głosu w postaci danych. Pozwala to przedsiębiorstwom o rozległej sieci oddziałów na oszczędzanie na połączeniach telefonicznych, ponieważ przesyłając głos jako pakiety danych płaci się wówczas tylko za połączenia internetowe.

Oficjalne porozumienie jest potwierdzeniem faktycznego stanu rzeczy – NEC już sprzedaje rozwiązania Cisco w Japonii.

Tymczasem na rynku rozwiązań VoIP pojawił poważny konkurent dla Cisco.Firma Avaya Inc., która z końcem września staje się własnością Lucent Technologies, także uruchomiła produkcję urządzeń sieciowych tej samej klasy co Cisco..