Sojusz ochronny

Software AG, Lexign i AuthentiDate utworzyły Trusted Content Alliance, które będzie oferować zestaw produktów do ochrony i zarządzania danymi elektronicznymi.

Trusted Content Alliance, powstałe z inspiracji Software AG objęło Lexign, dostawcę rozwiązań dla e-biznesu, oraz AuthentiDate, świadczące usługi autoryzacji danych elektronicznych. Konsorcjum zostało stworzone w celu budowy standardów bezpiecznego zarządzania zawartością elektroniczną. TCA oferuje obecnie pakiet Digital Content Management zawierający technologie formularzy XML, podpis elektroniczny i weryfikację, automatyzację procesu, zarządzanie zawartością. Rozwiązanie automatycznie wychwytuje dane i integruje je z istniejąca architekturą informatyczną.