Softlab w Škodzie

Softlab wdrożył w Škoda Auto Polska własny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wdrożenie objęło trzy zintegrowane moduły: finansowo-księgowy, ewidencji środków trwałych oraz listy płac. Poprzedni system działający w Škodzie miał ograniczone możliwości raportowania, importu i eksportu danych finansowych, nie posiadał też m.in. modułu budżetowania i miał ograniczone powiązanie z systemami bankowymi. „Program (Softlabu – red.) pozwolił na prowadzenie bieżącej analizy budżetowej. Dzięki modułowi Planów budżetowych Softlabu nasza firma ma praktycznie natychmiast obraz realizacji budżetu w poszczególnych komórkach” – powiedział Libor Myska Członek Zarządu Škody.

Wdrożenie poprzedziła modyfikacja do potrzeb nowego systemu rodzaju i sposobu obiegu dokumentów magazynowych; od podstaw zdefiniowano też schematy księgowań wszystkich dowodów finansowych. Od podstaw zdefiniowano też nowy plan kont, ułatwiając prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Instalacja systemu Softlabu pozwoliła usystematyzować ewidencję ilościową i wartościową magazynu samochodów, gdzie każdy samochód identyfikowany jest po unikalnym klasyfikatorze – numerze nadwozia. Prowadzona jest ewidencja zakupu, sprzedaży oraz dokumentów przyjęcia i wyjścia z magazynu (PZ i WZ) każdego samochodu. „Oprócz uzyskania szczegółowej ilości zakupu i sprzedaży otrzymaliśmy możliwość łatwego wyszukiwania błędów merytorycznych w dowodach np. zdublowany bądź błędnie wyceniony dokument magazynowy wykazuje dziwne saldo na klasyfikatorze danego samochodu” – powiedział m.in. Michał Głowacki, kierownik wdrożenia po stronie Škody.

Został zaimplementowany import wyciągów bankowych, które w wypadku Škody posiadają duże ilości linii. Dobudowano też moduł importujący dowody księgowe wygenerowane z wykorzystywanych w firmie aplikacji znacznie zmniejszając ręczny nakład pracy na księgowanie dowodów (obecnie księgowanych ręcznie jest ok. 10% dowodów).