Softbank sprzedaje ISP

Za 23 mln EUR duńskie TeleDanmark nabędzie 51% udziałów w należącej do Softbanku spółce ISP Net2Net.

Umowa została podpisana wczoraj. Jej stronami są Softbank i TDC Internet, które w 100% należy do duńskiego koncernu telekomunikacyjnego TeleDanmark. W jej wyniku TDC stanie się większościowym udziałowcem Net2Net, które koncentruje działalność Softbanku w dziedzinie ISP. Do Net2Net należy 6 firm dostarczających usługi internetowe: Polbox (100%), Multinet (100%), Pik-Net (100%), Polska Online (86%), IDS (56%), PDI (62%). W sumie mają one 6-proc. udział w polskim rynku usług ISP.

Warunkiem wejścia umowy w życie jest całkowite przejęcie przez Softbank tych firm, w których ma on większościowe udziały.

Jednocześnie strony umowy uzgodniły, że w ciągu 1,5 roku od zawarcia umowy TDC Internet będzie mogło nabyć dalsze 24% akcji Net2Net za 63 mln zł. Kolejne 25-proc. Pakiet udziałów może trafić na giełdę.

Ogłoszona dzisiaj przez Softbank prognoza wzrostu wartości sprzedaży w 2001 r. o 100 mln zł prawdopodobnie wkalkulowuje umowę z TDC Internet.

TeleDanmark – jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych - inwestuje w naszym regionie w firmy telekomunikacyjne, dostawców usług internetowych i media. Posiada udziały w spółkach na Węgrzech, Litwie, Ukrainie i w Czechach. W Polsce jest udziałowcem Polkomtela (19%). Ponadto zamierza utworzyć firmę telekomunikacyjną Danish Polish Telecommunications Group, w której obejmie 25% udziałów.