Śmierć nowych mediów, czyli paradoks pani Barbary.

Mężczyżni wolą Sieć

Dariusz Andrian, dyr. generalny agencji Heureka mówił o konwergencji mediów, przypominając tezy z książki Henry'ego Jenkinsa, "Kultura konwergencji", o tym, że żyjemy w takiej właśnie kulturze, gdzie media się przenikają. To oznacza z kolei, że potrzeby użytkownika się zmieniły. Media stymulują się wzajemnie i aby osiągać efekt synergii kampanie reklamowe powinny przywiązywać rolę do treści. Angażująca uwagę odbiorcy treść jest kluczowa i decyduje o reakcji widza na przekaz. Przykładem sukces reklamówki banku ING z udziałem Marka Kondrata, przypominająca konwencją orędzie prezydenta. Dowodząc jak dużą rolę pełni internet podzielił się wynikami badań Break Media 2008 r. z których wynika, że 70 proc. mężczyzn wolałoby zrezygnować z telewizji zamiast z internetu.

Bartek Michałowski, szef Pro-Creation pokazywał, co może być zaskakujące na pierwszy rzut oka, że graczom brakuje w wirtualnym świecie realnych marek. Większość graczy akceptuje reklamy w grach, pozytywnie myśli o marce, którą widzi na ekranie komputera, a niemal połowa graczy deklaruje, że reklamy dodają realizmu grze. Dla reklamodawców gry otwierają zupełnie inną przestrzeń do kontaktu z odbiorcą, bo w grze spędza się kilkadziesiąt godzin, a sama gra może być stworzona też tylko po to, aby promować jeden produkt.

lDo reklamy mobilnej przekonywał Borys Wróbe, pokazując gdzie leży przewaga telefonu komórkowego nad pozostałymi mediami, oraz jak inteligentnie wykorzystać komórkę jako zwornik przy niektórych reklamach w radio, w prasie czy w outdorze. Mimo swojego potencjału - w Polsce jest zarejestrowanych 41 milionów kart SIM - to wciąż niedoceniany, wysoce spersonalizowany kanał przekazu, zbyt często kojarzący się z banalnym głosowaniem przez SMS, chociaż jego zastosowanie przynosi zwykle dużą skuteczność.

Będzie jeszcze ciekawej

To co dzieje się z mediami i uczestnikami kultury dobrze podsumowują słowa Jeff'a Hyams'a, głównego startega Mediaedge:cia na region EMEA, który swoją prezentacją otworzył forum. Interaktywność, fragmentaryzcja, demokratyzacja, personalizacja mediów i łatwość tworzenia treści doprowadziła do stworzenia nowego odbiorcy i konsumenta mediów.

W ten sposób wkroczyliśmy w nową erę dystrybucji informacji (tzw. post-broadcast age), którą charakteryzuje 7 trendów: indywidualizacja przekazu, mobilność, przeszukiwalność treści, społeczny kontekst, interaktywność, monetyzacja (media stają się częścią łańcucha sprzedaży poprzez stwarzanie możliwości bezpośredniej możliwości zakupu produktów i usług) oraz ogólnodostępność.

A symbolem unifikacji i konwergencji mediów jest w tym momencie iPod, który łącząc w sobie funkcje komórki, telewizora, komputera sprawia, że wkraczamy w świat o zupełnie nowym nie do końca rozpoznanym jeszcze porządku.