Sławomir Stępniewski objął dodatkową funkcję w strukturach ISOBAR

Sławomir Stępniewski prezes agencji komunikacji i marketingu zintegrowanego Hypermedia (ISOBAR Polska), objął dodatkowo funkcję Group Managing Director, Regional Managing Team Isobar Cetral & Estern Europe. Nowe obowiązki łączył równocześnie ze stanowiskiem prezesa agencji Hypermedia w Polsce.

Do zakresu odpowiedzialności Sławomira Stępniewskiego, jako Group Managing Diretor należy: zarządzanie i rozwój kompetencji w zakresie digital, wsparcie organizacji w procesie integracji i konsolidacji usług, łącznie z działaniami w obszarze SEM i mobile, a także stałe dostarczanie nowych rozwiązań wspierających rozwój nowego biznesu organizacji w rejonie Europy Wschodniej.

- Poszerzenie mojego zakresu odpowiedzialności o nowe wyzwania, taktuję jako wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale i dla całego zespołu Hypermedia. Rejon Europy Wschodniej pozostaje cały czas rynkiem o ogromnym potencjale w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań w obszarze usług interaktywnych i mediowych - mówi Sławomir Stępniewski.