Skuteczność marketingu interaktywnego

Badania TPI, SMG/KRC i IAB przeprowadzone wśród grupy ekspertów dowodzą, że najlepsze perspektywy internetowego marketingu rysują się na rynku B2B. Rozwój w kanale B2C zależy od pokonania kilku istotnych barier.

Według ankietowanych fachowców, marketing interaktywny za pośrednictwem Internetu traktowany jest przez firmy jako wsparcie tradycyjnych działań promocyjnych. Jego skuteczność jako nośnika reklamy została oceniona wysoko tylko w przypadku niektórych grup konsumentów i produktów. Stąd większe możliwości marketing interaktywny daje w obszarze B2B. Podstawowe oczekiwania to przede wszystkim ułatwienie klientom kontaktu z firmą oraz pomoc w budowaniu lojalności.

Fachowcy uznali, że istotną barierą na linii firma - klient indywidualny jest brak możliwości precyzyjnego zidentyfikowania odbiorcy komunikatu oraz określenia zasięgu Internetu. Zwrócili także uwagę na niewielkie doświadczenie pracujących w tej branży specjalistów, w prowadzeniu marketingu metodami tradycyjnymi. Słaby rozwój marketingu interaktywnego jest skutkiem źle poprowadzonej

w ubiegłym roku kampanii Internetu.

Badanie zorganizowały: Instytut Badawczy SMG/KRC Poland Media S.A., Cont@ct Center należące do TP Internet oraz Internet Advertising Bureau Polska. Podstawowym celem badania była ocena sytuacji oraz perspektyw marketingu interaktywnego w Polsce. Wzięło w nim udział kilkunastu ekspertów z dziedziny marketingu i kilkunastu menedżerów zarządzających.